Så behandlar vi dina personuppgifter

VMAB arbetar för en trygg hantering av dina personuppgifter och vi värnar om din integritet och att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. VMAB samlar in och lagrar dina personuppgifter för att kunna ta hand om hushållsavfall, tömma enskilda avlopp samt driva återvinningscentraler i våra tre kommuner Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.  

Vilka rättigheter har du som kund hos VMAB

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i VMAB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgifterna rättade. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig, samt rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du anser att VMAB hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Du är välkommen att kontakta vår Kundservice om du har frågor. Ring 0454-593 59 eller mejla kundservice@vmab.se