Latrin

sortering Latrin

Vad är Latrin?

Latrin är ett avfall som kan uppstå i olika sanitära installationer, inklusive utedass och torrklosetter. För att hantera detta avfall på ett hygieniskt och praktiskt sätt erbjuder vi engångsbehållare som en bekväm lösning. Våra behållare töms regelbundet varannan vecka för att säkerställa en ren och sanitär miljö.

Om du vill veta mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att effektivt hantera latrin, kan du läsa mer här för ytterligare information och detaljer. Vi tar hand om det så att du slipper!

Hur ska du sortera Latrin?

Villa

Hämtas med Latrinabonnemang

Lägenhet

Hämtas med Latrinabonnemang

Återvinningscentraler

Hämtas med Latrinabonnemang