Farligt avfall

Sortering Farligt Avfall

Vad är Farligt avfall?

Kemikalier, färgrester, thinner, rengöringsmedel och andra liknande ämnen utgör en särskild grupp av avfall som kräver särskild uppmärksamhet. Dessa ämnen kan vara skadliga för både miljön och människors hälsa om de inte hanteras korrekt.

Om möjligt ska man minimera användningen av dessa kemikalier och välja produkter som är mindre skadliga för vår planet och vår hälsa. Genom att använda dem sparsamt och effektivt, kan vi minska mängden farligt avfall som genereras. Tänk på att om farligt avfall hamnar i den vanliga sophanteringen så leder det till skador i miljön och kretsloppet. Därför är det av yttersta vikt att hantera och avyttra farligt avfall på korrekt sätt, genom att lämna dem till återvinningscentralen.

Hur ska du sortera Farligt avfall?

Villa

Sorteras som farligt avfall på din återvinningscentral

Lägenhet

Sorteras som farligt avfall på din återvinningscentral

Återvinningscentraler

Sorteras som farligt avfall på din återvinningscentral

I vårt samhälle används mycket kemikalier

De flesta är farliga för natur och människor. I första hand bör du minimera användningen samt välja de som är minst skadliga. Tänk på att om farligt avfall hamnar i den vanliga sophanteringen så leder det till skador i kretsloppet. 

Hushållens farliga avfall

På våra återvinningscentraler tar vi emot hushållens farliga avfall. Kemikalierna sorteras för att undvika kemiska reaktioner. Därefter skickas de till återvinning. Elavfall, lampor, tv-apparater och liknande artiklar skickas för demontering och återvinning. Tryckimpregnerat virke används till energiutvinning vid förbränningsanläggningar med särskilda tillstånd för detta. 

Var rädd om naturen

Tänk på att aldrig kasta farligt avfall i naturen, i hushållsavfallet eller i avloppet. Det kan skada både människor, djur och natur. Lämna allt farligt avfall – även när du är osäker på hur farligt det är – på en bemannad återvinningscentral.

Farligt avfall – bra att tänka på

  • När du lämnar ditt farliga avfall på våra återvinningscentraler är det viktigt att avfallet är väl förpackat så att eventuella rester inte läcker ut.
  • Märk även upp burkar, flaskor och andra förpackningar med innehåll.
  • Var uppmärksam på förbrukade leksaker, som ofta innehåller elektronik och batterier.
  • Läkemedel lämnas alltid till Apoteket.
  • Sprängämnen, fyrverkerier och ammunition lämnas till Polisen.

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Farligt avfall, A-Ö.

Aceton
Ammoniak
Arsenik
Avfettningsmedel
Avhärdningsmedel
Avkalkningsmedel
Balsamterpentin
Barometer
Bekämpningsmedel klass 3
Bensin
Bilvårdsprodukt
Blekmedel
Brandvarnare
Diesel
Epoxylim
Eternit
Färg
Färgborttagningsmedel
Färgburkar med färgrester
Febertermometer med kvicksilver
Fernissa
Fläckborttagningsmedel
Fogmassa
Fotogen
Fotokemikalier
Frätande ämnen
Frityrolja
Glödlampor
Glödlampor med kvicksilver
Glykol
Gödningsmedel
Golvpolish
Halogenlampor
Hårfärg, toning
Hårmousseflaska
Hårsprayflaska, metall
Impregneringsmedel
Insektsgift
K-sprit
Kaustiksoda
Kemikalier
Klorin
Kontaktlim
Kvicksilverhaltigt avfall
Lacker inklusive nagellack
Lackfärger och lacknafta
Lågenergilampor
Lim
Linolja
Ljusrör
Lösningsmedel
Lut
Målarsoda
Maskindiskmedel
Möbelpolish
Motorolja
Naftalin
Nagellack
Natronlut
Ogräsmedel
Olja
Oljefilter, tömda på olja
Penseltvätt inklusive färger
Polish
Propplösare
Putsmedel
Råttgift
Rengöringsmedel
Rödsprit
Salpetersyra
Silverputsmedel
Skokräm
Smörjfett
Spackel
Spillolja
Spolarvätska
Syror
T-sprit
Tändvätska
Tapetklister
Teakolja
Termometrar med kvicksilver
Terpentin
Thinner
Tipp-ex
Tjära
Träolja
Ugnsrengöringsmedel
Växtgifter