Biologiskt avfall

Trädgårdsavfall

- Löv, gräs, mossa, rent ris, julgranar, tunnare grenar och liknande material.

Slam

- Slam från fettavskiljare, övrigt organiskt slam.

Komposterbart material

- Matavfall, avfall som kan jämföras med hushållsavfall, övrigt organiskt material.
- Ej farligt avfall, elavfall, förpackningar av glas och metall eller flytande avfall.