Återbruket

En viktigt aspekt i vår avfallshantering är att försöka minimera onödigt avfall. Detta kan bland annat uppnås genom att återbruka saker som vi själva inte har nytta av. Lämna in dina hela saker till ett av våra återbruk så kan någon annan ha nytta av dem.

Var tar insamlade saker vägen?

Vi på VMAB upplåter yta på våra återvinningscentraler för återbruk och mottagningen bemannas av Arbetscenter i Olofström och Jobbklotet i Sölvesborg. Ni kan lämna era saker på våra återvinningscentraler och där finns speciella byggnader för att lämna det som man kan återbruka. Detta tas sedan hand om av Arbetscenter och Jobbklotet. De saker som de samlar in säljs i deras respektive butiker som du hittar mer info om här.

Arbetscenter bemannar. Info om dem hittar ni här.
Jobbklotet bemannar, ett socialt företag. Info om dem och butik hittar ni här.