Återbruket

Äntligen Återbruk igen!

Efter nästan ett års nedstängning av återbruksverksamheten är det nu dags för VMAB att återuppta verksamheten. Målet är att främja både en hållbar miljö och ekonomi genom att erbjuda återbrukstjänster på samtliga av våra fem återvinningscentraler.

Från och med den 2 april 2024 kommer insamlingen av återbruk att påbörjas på VMAB:s återvinningscentraler. Genom att öppna upp för återbruk ges invånarna i kommunen större möjligheter att lämna in sina prylar för återanvändning istället för att kasta dem som avfall. Detta initiativ syftar till att minska mängden avfall i samhället och samtidigt uppmuntra invånarna att återbruka mer.

Återbruksverksamheten har saknats av många, och nu är den äntligen igång igen. VMAB kommer dock inte att driva återbruket själva utan kommer istället att överlåta denna del av verksamheten till erfarna aktörer inom området. Samtliga tre ägarkommuner deltar genom sina respektive arbetsmarknadsenheter, och utöver det har vi även två större aktörer, Human Bridge och Emmpatus, med oss. Båda dessa organisationer arbetar inom områdena miljö, bistånd och sociala insatser. Genom detta samarbete förväntas resultatet bli ett robust och hållbart återbrukssystem.

Detta kan du lämna till Återbruket

Att återbruka är viktigt både ur miljösynpunkt men även från en ekonomisk vinkel. På våra återvinningscentraler har du möjligheten att lämna in dina prylar till återbruk. Här kan du lämna in allt från möbler och porslin till leksaker och kläder. 

Vad händer med det inlämnade materialet?

Vårt mål är att minska mängden avfall och samtidigt öka möjligheten till återbruk. Genom att använda återbrukade föremål kan invånarna i kommunen minska sina inköp och därmed bidra till både en mer hållbar miljö och ekonomi. Återbrukade föremål erbjuder också en möjlighet att köpa saker till ett lägre pris än vad nyproducerade skulle kosta.

Vår återbruksverksamhet sköts av våra pålitliga samarbetspartners som ser till att föremålen tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. En del av det insamlade materialet går sedan vidare till deras secondhand-butiker för försäljning. Observera att ingen försäljning av insamlade föremål sker hos VMAB. För mer information om aktörernas secondhand-butiker, se nedan.

Bild
Illustration med olika typer av återbruk såsom möbler, leksaker och kläder

Läs mer om de parter som sköter Återbruket:

Arbetsmarknadsenhetens Karlshamns Kommun

Arbetsmarknadsenheten Olofströms Kommun

Arbetsmarknadsenheten Sölvesborgs kommun

Emmpatus Fredriksdal

Human Bridge/Lindra

Våra samarbetsparters turas om att hämta era avlämnade saker enligt schemat nedan. 

Schema för upphämtning

Arbetsmarknadsenheterna
Vecka: 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50


Lindra
Vecka: 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51


Emmpatus
Vecka: 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52

Var hittar jag Återbruket?

Möjligheten att lämna till återbruk kommer att finnas på alla fem av VMAB:s återvinningscentraler. Vår utbildade ÅVC-personal hjälper gärna till och ger goda råd och svara på eventuella frågor när du vill lämna till återbruket.

Inlämnat material tillhör VMAB, bortförsel räknas som stöld. 

Våra återvinningscentraler