Prislista 2024

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt.

Verksamhetsavfall

Priser exkl. moms.

Verksamhetsavfall Kr/ton Mottagningskrav Storlekskrav
Asbesthaltigt avfall 2 395 kr

Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat.

Upp till enheter på 1 x 1 meter.
Bioavfall 500 kr VMAB skall kontaktas innan avlämning. Nya substrat måste godkännas för behandling innan mottagning kan ske.  
Blandat avfall UTAN gips, mineralull, planglas och resårmöbler 1 940 kr

Avfall ska avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla schaktmassor, kakel, klinker, betong, porslin, farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl eller lättantändliga lösningsmedel. 
Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Mindre enheter och dammande avfall skall vara emballerade får ej lämnas löst.

Rörlängder upp till 1 meter. 
Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa.

Blandat avfall MED gips, mineralull, planglas och resårmöbler 2 045 kr Avfall ska avlämnas torrt och droppfritt. 
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl eller lättantändliga lösningsmedel.
Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Mindre enheter och dammande avfall ska vara emballerade och får ej lämnas löst.
 
Brännbart avfall mindre enheter 1 595 kr

Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl eller lättantändliga lösningsmedel. Ej heller gips, isolering (glas-eller mineralull)
Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Mindre enheter och dammande avfall ska vara emballerade och får ej lämnas löst.

Enheter upp till 0,3 x 0,3 x 0,1 meter
Resor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa.
Brännbart avfall större enheter 3 950 kr

Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl eller lättantändliga lösningsmedel. Ej heller gips, isolering (glas- eller mineralull).
Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Mindre enheter och dammande avfall ska vara emballerade och får ej lämnas löst.
 

Enheter större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter.
Ramsor av plast och tyg som överskrider 1 meter bredd och 5 meter längd.
Hela rullar av förpackningsmaterial av t.ex. papp eller plast som överskrider 1 meter och max 20 cm i diameter. 

Möbler med resår 1 995 kr Får endast innehålla möblemang med kvarstående resår.
Får ej innehålla sittdynor, kuddar, täcke överdrag etc. 
 
Invasiva växtarter, endast växtdelar 2 095 kr Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat.
Får ej innehålla sten och jord.
Lossning sker i kontakt med maskinförare.
 
Skrot 0 kr Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, farligt avfall, ammunition eller tryckkärl.
 
Slam, gatubrunn (dagvatten) 2 095 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundservice
 
Slam, vattenbaserad tvättvätska 2 095 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundservice
 
Slam, från slamavskiljare 2 095 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundservice
 
Trä, obehandlat 435 kr Får ej innehålla behandlat trä eller tryckimpregnerat trä  
Trä, behandlat, färgat 450 kr Får ej innehålla tryckimpregnerat trä, slipers eller telefonstolpar  
Trä, impregnerat 2 295 kr Får ej innehålla slipers och telefonstolpar  
Trä, slipers och telefonstolpar 2 795 kr Innehåller  lass tryckimpregnerat trä och slipers skall avfall klassas enligt denna fraktion  
Trädgårdsavfall (ris, löv, grenar m.m.) 1 195 kr Får endast innehålla ris, löv och grenar  
Trädgårdsavfall stammar större än 30 cm i diameter 1 195 kr Endast stammar  
Stubbar 1 795 kr Endast stubbar  

Förpackningar och återvinning

Förpackningar och återvinning Pris kr/ton
Återvinning, färgat glas förp. 150 kr
Återvinning, ofärgat glas förp. 150 kr
Återvinning, pappersförpackning 0 kr
Återvinning, plastförpackning 0 kr
Återvinning, metallförpackning 0 kr
Återvinning, tidningar 0 kr
Återvinning, well 0 kr
Återvinning, böcker 500 kr

Styckesartiklar

Styckesartiklar Pris kr
Vitvaror artiklar som omfattas av producentansvar 0 kr
Elektronik, mindre ej producentansvar 0 kr
Elektronik, större ej producentansvar 0 kr
   
Omklassning av avfall Listpris/ton
Hanteringsavgift 1000,00 kr/ton
Saneringsavgift FA - lagerplats 2000 kr/timmen Arbetstid för sanering/personal, tillämplig skyddsutrustning och omkostnader.
Saneringsomkostnader FA - lagerplats Engångsavgift Engångsavgift, baseras på saneringsomkostnader som VMAB får bekosta för att återställa lagerplats med hjälp av extern part.
Saneringsstopp införs FA - lagerplats 5000 kr/st Engångsavgift för att täcka administration, skyddsåtgärder, åtgärdsplan. Avgift tas alltid ut för FA på lagerplats. 

Information

VMAB bedömer hur avfall skall vägas in och var lossning skall ske efter vad transportör uppger finns i ekipaget.         
Avsändare ansvarar för avfall fram till lossning av avfall och att uppgifter som lämnas vid invägning är korrekta.         
        
Hanteringsavgift och omklassning av avfall tillkommer när avfall tippas på fel lagerplats och när avfall avviker från transportörs uppgifter vid invägning. Saneringsavgifter och omkostnader tas ut när Farligt avfall felaktigt förekommer i lossat avfall. Om vågen är tagen ur drift skall transportör och vågpersonal på VMAB uppskatta in- och utvikt på ekipaget.      
        
Avfallsdeklaration slam: se info och blankett här.

Företagsfakturering prew

Automatisk företagsfakturering ÅVC – varför betalar företag?

Mer information kring varför företag ska betala för besök på våra återvinningscentraler.

En porträttbild på Bajram ståendes vid ett staket med biogasanläggningen i bakgrunden.

Välkommen Bajram Sabovic!

Bajram Sabovic, ny Drifttekniker på biogas hos oss på VMAB!

Porträttbild på Karl Fast

Välkommen Karl Fast!

Karl Fast, avdelningschef för Cirkulära tjänster hos oss på VMAB!

Se fler nyheter

Privat Företag