Prislista 2022

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt. Gällande priser 2022.

Verksamhetsavfall

Priser exkl. moms.

Verksamhetsavfall Kr/ton Mottagningskrav
Asbest 1 850 kr

Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat.
Storlekskrav: Upp till enheter på 1x1 meter, rekommenderad storlek då det skall lastas om till lastväxlarflak direkt vid lossning. 

Bioavfall 500 kr VMAB skall kontaktas innan avlämning. Nya substrat måste godkännas för behandling innan mottagning kan ske.
Blandat avfall, bygg & rivning 1 700 kr

Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla schaktmassor, kakel, klinker, betong, porslin, farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull), rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Storlekskrav: Rörlängder upp till 1 m. Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa. 

     
Brännbart avfall    
Brännbart avfall verksamhet, mindre enheter 1 380 kr

Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull), rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Storlekskrav: Enheter upp till 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. Remsor av plast och tyg får vara max 1 meter breda och 5 meter långa.
Smått avfall ex. finkornigt/nermalt/dammande brännbart skall vara paketerat.

Brännbart avfall verksamhet, större enheter 3 580 kr

Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull), rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Storlekskrav: Enheter större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter. Remsor av plast och tyg som överskrider 1 meter bredd och 5 meter längd. Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast som överskrider 1 m långa och max 20 cm i diameter

Deponi avfall 1 770 kr Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, kliniskt avfall, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, ammunition, tryckkärl, lättantändliga lösningsmedel, dammande och/eller pulverformigt avfall, rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk.
Invasiva växtarter 1 380 kr Avfall skall avlämnas emballerat och förpackat, personal skall alltid kontaktas vid avlämning
Möbler med resår 1 770 kr Får endast innehålla möblemang med kvarstående resår. Får ej innehålla sittdynor, kuddar, täcke överdrag etc. 
Skrot 0 kr Avfall skall avlämnas torrt och droppfritt.
Får ej innehålla farligt avfall, elavfall, däck, flytande avfall, brandfarliga varor, asbesthaltigt avfall, explosiva varor, radioaktiva, farligt avfall, ammunition, tryckkärl.
     
Slam    
Slam, gatubrunn (dagvatten) 1 845 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundservice
Slam, vattenbaserad tvättvätska 1 845 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundservice
Slam, från slamavskiljare 1 845 kr Avfallsdeklaration skall fyllas i innan avlämning.
Se info och blankett här. Eller kontakta kundservice
Fettavskiljarslam 590 kr VMAB skall kontaktas innan avlämning. Nya substrat måste godkännas för behandling innan mottagning kan ske.
     
Trä    
Trä, obehandlat 300 kr Får ej innehålla behandlat trä eller tryckimpregnerat trä
Trä, impregnerat 2 050 kr Får ej innehålla slipers och telefonstolpar
Trä, behandlat, färgat 400 kr Får ej innehålla tryckimpregnerat trä, slipers eller telefonstolpar
Trä, slipers och telefonstolpar 2 420 kr Innehåller  lass tryckimpregnerat trä och slipers skall avfall klassas enligt denna fraktion
     
Trädgårdsavfall    
Trädgårdsavfall (ris, löv, grenar m.m.) 830 kr Får endast innehålla ris, löv och grenar
Trädgårdsavfall stammar större än 30 cm i diameter 830 kr Endast stammar
Trädgårdsavfall stubbar större än 30 cm i diameter 830 kr Endast stammar
Stubbar 1 285 kr Endast stubbar

Förpackningar och återvinning

Förpackningar och återvinning Pris kr/ton
Återvinning, färgat glas förp. 140 kr
Återvinning, ofärgat glas förp. 140 kr
Återvinning, pappersförpackning 0 kr
Återvinning, plastförpackning 0 kr
Återvinning, metallförpackning 0 kr
Återvinning, tidningar 0 kr
Återvinning, well 0 kr
Återvinning, böcker 400 kr

Styckesartiklar

Styckesartiklar Pris kr
Vitvaror artiklar som omfattas av producentansvar 0 kr
Elektronik, mindre ej producentansvar 0 kr
Elektronik, större ej producentansvar 0 kr
   
Omklassning av avfall Listpris/ton
Hanteringsavgift 1000,00 kr/ton
Saneringsavgift FA - lagerplats 2000 kr/timmen Arbetstid för sanering/personal, tillämplig skyddsutrustning och omkostnader.
Saneringsomkostnader FA - lagerplats Engångsavgift Engångsavgift, baseras på saneringsomkostnader som VMAB får bekosta för att återställa lagerplats med hjälp av extern part.
Saneringsstopp införs FA - lagerplats 5000 kr/st Engångsavgift för att täcka administration, skyddsåtgärder, åtgärdsplan. Avgift tas alltid ut för FA på lagerplats. 

Information

VMAB bedömer hur avfall skall vägas in och var lossning skall ske efter vad transportör uppger finns i ekipaget.         
Avsändare ansvarar för avfall fram till lossning av avfall och att uppgifter som lämnas vid invägning är korrekta.         
        
Hanteringsavgift och omklassning av avfall tillkommer när avfall tippas på fel lagerplats och när avfall avviker från transportörs uppgifter vid invägning. Saneringsavgifter och omkostnader tas ut när Farligt avfall felaktigt förekommer i lossat avfall. Om vågen är tagen ur drift skall transportör och vågpersonal på VMAB uppskatta in- och utvikt på ekipaget.      
        
Avfallsdeklaration slam: se info och blankett här.