Träavfall

Obehandlat trä

Trä delas in i tre kategorier för sortering: 

  • Obehandlat trä 
  • Färgat trä
  • Impregnerat trä 

Obehandlat trä

Rent omålat och obehandlat trä. Får ej vara lackat, målat eller behandlat på något sätt. Tryckimpregnerat, betongspill, gips, isoleringsmaterial får ej förekomma. Spikar och beslag får förekomma.

Färgat trä

Alla typer av målat, lackat och behandlat trä. Snickerier, lister, plankor, masonit och spånskivor. Tryckimpregnerat, betongspill, gips, isoleringsmaterial får ej förekomma. Spikar och beslag får förekomma.

Impregnerat trä

Trä som innehåller farliga ämnen såsom arsenik, krom och koppar. Trallvirke, slipers och telefonstolpar. Klassificeras som farligt avfall.

Vad händer med träavfallet efter vi tagit emot det?

Obehandlat och färgat trä samlas in och flisas. Det skickas sedan vidare till värmeverk för energiåtervinning. Rent och omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor, men användningen av färgat trä är mer begränsad. Askan som blir över kan spridas i skogen och återtas av naturen, men det förutsätter att den är tillräckligt ren. Är den inte tillräckligt ren och innehåller tungmetaller måste askan i stället deponeras. 

Sortera alltid träet i rätt fraktion. Tänk på att tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall. Var extra noggrann med att det hamnar i rätt behållare för det är farligt för miljön. Rätt hantering av dig sparar både miljö och pengar!

Fler frågor? Fråga personalen – Vi finns där för dig!