Hjärtsäker zon

VMAB är en arbetsplats som är en så kallad "Hjärtsäker zon". Vi uppfyller kraven för hjärtsäker zon enligt Hjärt-lungfondens krav. 

 

VMAB är en arbetsplats som är en så kallad "Hjärtsäker zon". Vi uppfyller kraven för hjärtsäker zon enligt Hjärt-lungfondens krav.

Det innebär att vi: 
• har installerat hjärtstartare/AED
• har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp
• kan starta hjärt-lung-räddning omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter
• är registrerade i Hjärtstartarregistret
• har systematiskt underhåll av vår utrustning
• har varje år underhåll av vår kompetens. 

Visste du att antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång har halverats i Sverige under tio år! Det är ett arbete vi vill vara med och stödja och utveckla. Vi är glada att vi är en "hjärtsäker zon". 

Bild
Hjärta mot grön bakgrund