Renhållningstaxa

Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i kommunen.

Priser

Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner har uppdragit detta åt VMAB.
Här nedan kan du ladda ned aktuell renhållningstaxa för din kommun.