Återvinningscentraler

På våra återvinningscentraler finns personal som visar dig tillrätta och svarar på frågor om hur du sorterar avfallet. Här kan du lämna samma slags avfall som på en återvinningsstation plus elavfall, farligt avfall samt grovavfall som trädgårdsavfall, trä, deponi, schaktmassor, wellpapp, brännbart, järn och metallskrot.

Läs mer om våra återvinningscentraler

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna är till för hushåll och är obemannade. Här kan du lämna ditt avfall alla timmar på dygnet. Behöver stationen tömmas eller städas? Gör gärna en felanmälan.

Läs mer om våra återvinningsstationer

Aktuellt

Ändrad sophämtning

Ändrad soptömning vecka 25 på grund av midsommar!

Er tömningsdag tidigareläggs med en dag!

Läs mer
Företagsfakturering prew

Automatisk företagsfakturering ÅVC – varför betalar företag?

Mer information kring varför företag ska betala för besök på våra återvinningscentraler.

Läs mer
"Det jag brinner mest för är att veta att jag i grunden gör en god gärning för miljön."
Robert Bläckberg
Strategisk utvecklare för Energi och Vatten

Nyheter

Ändrad sophämtning

Ändrad soptömning vecka 25 på grund av midsommar!

Er tömningsdag tidigareläggs med en dag!

Skärgårdssopor

Sopsortering hos fritids- och sommarboende i skärgården

Har du fritidshus eller sommarboende i och kring skärgården? Läs mer om din sopsortering.

Företagsfakturering prew

Automatisk företagsfakturering ÅVC – varför betalar företag?

Mer information kring varför företag ska betala för besök på våra återvinningscentraler.

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få
information om det som händer hos oss.