Välkommen till VMAB

Återvinningscentraler

På våra återvinningscentraler finns personal som visar dig tillrätta och svarar på frågor om hur du sorterar avfallet. Här kan du lämna samma slags avfall som på en återvinningsstation plus elavfall, farligt avfall samt grovavfall som trädgårdsavfall, trä, deponi, schaktmassor, wellpapp, brännbart, järn och metallskrot.

Läs mer om våra återvinningscentraler

Aktuellt

Kompoststation

Nu avvecklas kompoststationerna för trädgårdsavfall i Olofströms kommun

Nu avvecklas kompoststationerna för trädgårdsavfall i Olofströms kommun

Monica som står utanför en entré

Välkommen Monica Nilsson!

Monica Nilsson, ny ekonom hos oss på VMAB! Läs mer om henne här.

"Det jag brinner mest för är att veta att jag i grunden gör en god gärning för miljön."
Robert Bläckberg
Strategisk utvecklare för Energi och Vatten

Nyheter

Kompoststation

Nu avvecklas kompoststationerna för trädgårdsavfall i Olofströms kommun

Nu avvecklas kompoststationerna för trädgårdsavfall i Olofströms kommun

Monica som står utanför en entré

Välkommen Monica Nilsson!

Monica Nilsson, ny ekonom hos oss på VMAB! Läs mer om henne här.

Matavfall

Nya avfallsregler 2024

Regeringen inför nya regler kring avfallshantering som ska göra det lättare för hushåll att sortera och lämna sitt avfall och därmed öka mängden återvinningsbart material.