Välkommen till VMAB

Återvinningscentraler

På våra återvinningscentraler finns personal som visar dig tillrätta och svarar på frågor om hur du sorterar avfallet. Här kan du lämna samma slags avfall som på en återvinningsstation plus elavfall, farligt avfall samt grovavfall som trädgårdsavfall, trä, deponi, schaktmassor, wellpapp, brännbart, järn och metallskrot.

Läs mer om våra återvinningscentraler

Aktuellt

Grafisk bild på en sopbil och en man med en skyffel

Tips inför vintern

Vintern och kylan är här och då kan sophämtningen försvåras av olika anledningar. Kanske har du upplevt att matavfallet fryst fast i kärlet, eller att snön har påverkat åtkomsten till ditt kärl? Vi...

En sopåkare som ska tömma ett kärl i en sopbil

Ny taxa 2023

Vi på VMAB driver med stolthet ett kontinuerligt miljö- och utvecklingsarbete för att nå målen i den regionala avfallsplanen och bidra till ett hållbart samhälle.

"Det jag brinner mest för är att veta att jag i grunden gör en god gärning för miljön."
Robert Lundgren
Strategisk utvecklare för Energi och Vatten

Nyheter

Grafisk bild på en sopbil och en man med en skyffel

Tips inför vintern

Vintern och kylan är här och då kan sophämtningen försvåras av olika anledningar. Kanske har du upplevt att matavfallet fryst fast i kärlet, eller att snön har påverkat åtkomsten till ditt kärl? Vi...

En sopåkare som ska tömma ett kärl i en sopbil

Ny taxa 2023

Vi på VMAB driver med stolthet ett kontinuerligt miljö- och utvecklingsarbete för att nå målen i den regionala avfallsplanen och bidra till ett hållbart samhälle.

En hand som håller i en gren

VD har ordet - november

Möt Västblekinge Miljös VD Susanna Strandberg. Hon berättar om Västblekinge Miljös uppdrag och om vad som är aktuellt i verksamheten.