Lastväxlarflak

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt. 

Hyr lastväxlarflak av oss

Låt oss ta hand om ditt avfall istället för att själv åka till återvinningscentralen. 

I priset ingår (exkl moms)  
Utställning - att vi kör ut flaket till dig och placerar på utpekad plats 858 kr
Hyra - dygnshyra 35 kr
Hämtning - vi hämtar hem flaket med innehåll 858 kr
Extra tömning/skifte av flak 858 kr
Behandling - vi tar hand om det avfallet du slängt på ett hållbart sätt se prislista här

 

Att tänka på vid hyra av lastväxlarflak
Det måste vara tillåtet att ställa flaket på önskad plats
Vi måste utan problem nå platsen med lastbil där flaket ska ställas ut och hämtas
I flaket får du INTE slänga farligt avfall, elektronik eller vitvaror/kylmöbler
För information och beställning

Viktig information

VMAB avgör alltid hur avfallet skall klassificeras, var lossning skall ske och hur det behandlas. Tilläggskostnader tillkomer om avfall tippas på fel lagerplats och även för avfall som inte stämmer överens med angivet avfall vid invägning.
Om vågen är ur funktion kommer vågpersonal att uppskatta vikt och kommer sedan att debiteras i efterhand.
Smått avfall ex. finkornigt/nermalt/dammande brännbart skall vara paketerat.

Brännbart avfall

Beskrivning brännbart verksamhetsavfall‭ - ‬storlek
Enheter mindre än 0,3 x 0,3 x 1,0 m.
Remsor av plast och tyg får vara max 1 m breda och 5 m långa. 
Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast för vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter.

Beskrivning brännbart svårhanterligt avfall‭ - ‬storlek‮  ‬‭ ‬‮ ‬
Enheter större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter.    
Remsor av plast och tyg får var max 1 m breda och 5 m långa.     
Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast får max vara 1 m långa och max 20 cm i diameter.    

Får ej avlämnas i brännbart avfall
Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk. 
Dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull)
Oljefat, plåtkärl och annat skrot, annat icke nedbrytbart material (t ex betong, gips, sten)
Elavfall
Flytande avfall och brandfarliga varor,
Kliniskt avfall
Asbesthaltigt avfall 
Explosiva
Radioaktiva varor
Matavfall (kontakta VMABs kundservice)
Lättantändliga lösningsmedel
Farligt avfall
Ammunition
Tryckkärl