Blandat brännbart och deponi

Blandat avfall

- Blandat brännbart och obrännbart material som inte sorteras hos företaget.
- Ej farligt avfall, elavfall, matavfall, däck, eller kyl/frys, spisar, tvättmaskiner m.m.
- Ej förpackningsmaterial. Allt förpackningsmaterial och tidningar ska sorteras ut separat.

Brännbart avfall

- Avfall som inte sorteras för återvinning på annan plats. Kan exempelvis innehålla byggpapp, trä, plast, textil och gummi.
- Ej gips, impregnerat trä, däck, möbler med stålfjädrar, dammande material, träpulver eller långa band av exempelvis tyg eller plast. Avfallet får inte innehålla föremål längre eller bredare än en meter.

Deponi

- Betong, metaller, skrot, sten, isoleringsmaterial, glas och porslin.
- Ej brännbart eller organiskt material, farligt avfall, elavfall, kyl/frys, spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner m.m.