Obehandlat Trä

Sortering Obehandlat Trä

Vad är Obehandlat Trä?

Inom fraktionen obehandlat trä återfinns en mängd olika träprodukter som inte har genomgått någon form av ytbehandling, målning eller kemisk behandling. Detta inkluderar brädor, plankor, reglar och liknande träartiklar som fortfarande bär på sitt naturliga utseende och egenskaper.

Det obehandlade träet är en viktig resurs med många användningsområden, och det är ofta grundläggande byggmaterial för en mängd olika projekt. När du har oanvänt eller överblivet obehandlat trä är det viktigt att hantera det på ett ansvarsfullt sätt genom att lämna det hos din återvinningscentral. Genom att återanvända eller återvinna obehandlat trä minskar vi behovet av att hugga ner fler träd och minskar vår påverkan på skogsmiljön.

Hur ska du sortera Obehandlat Trä?

Villa

Sorteras som obehandlat trä på återvinningscentral

Lägenhet

Sorteras som obehandlat trä på återvinningscentral

Återvinningscentraler

Sorteras som obehandlat trä på återvinningscentral

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Färgat trä, Obehandlat Trä, A-Ö.

Ram trä
Trälåda
Trästol