Blanketter

Här samlar vi diverse blanketter och underlag för nedladdning.

Här hämtar du blanketter

Här hittar du blanketter gällande slamtömning, sophämtning, autogiroanmälan med mera.

Blanketter gällande slamtömning och sophämtning, ska användas när du vill göra ändringar av tömningsintervall eller ansöka om befrielse samt för att göra uppehåll i sophämtningen, hittar du på Miljöförbundet Blekinge Väst hemsida.
Längre ned finner du även länk till Miljöförbundet Blekinge Väst för mer detaljerad information.

Enligt kommunernas föreskrifter om avfallshantering är fastighetsägare avgiftsskyldiga för avfallshanteringen på fastigheten.
För fastighetsägare som är befriade från sophämtning innebär detta att fastighetsägaren är skyldig att betala miljöavgift.
I miljöavgiften ingår kostnader för administration, information, avfallsplanering, omhändertagande av kylmöbler, el-avfall, hushållens farliga avfall samt drift av återvinningscentraler. I respektive kommuns taxa finns aktuell prisinformation om miljöavgiften.

Miljöförbundet Blekinge Väst

Nedladdningsbara dokument