Däck

Sortering Däck

Vad är Däck?

När dina däck har tjänat sitt syfte och är utslitna, är det glädjande att veta att de fortfarande kan tjäna ett ädelt ändamål genom återvinning. Vi välkomnar och uppmuntrar dig att lämna in dina utslitna däck, oavsett om de är monterade på fälg eller inte. Det finns flera sätt att göra detta, och det enklaste är att besöka din närmaste däckverkstad eller vår återvinningscentral i Sölvesborg. Enligt förordningen om producentansvar är däckverkstäder skyldiga att ta emot uttjänta däck, även om du inte har för avsikt att köpa nya. Om dina däck är monterade på fälg kan verkstaden möjligen ta ut en mindre avgift för hanteringen.

Genom att återvinna dina gamla däck bidrar du inte bara till en mer hållbar miljö utan hjälper även till att minska mängden avfall och resurser som krävs för nya däckproduktioner. Det är ett viktigt steg mot att ta hand om vår planet och göra den mer miljövänlig

Hur ska du sortera Däck?

Villa

Sölvesborgs återvinningscentral eller däckverkstad

Lägenhet

Sölvesborgs återvinningscentral eller däckverkstad

Återvinningscentraler

Sölvesborgs återvinningscentral eller däckverkstad

Bild
Dackinsamling

Vad händer sedan?

Däck omfattas av producentansvaret där Svensk Däckåtervinning ansvarar för insamlingen. Däcken återvinns oftast och gummimaterialet används i produkter som behöver de unika egenskaperna som gummi besitter. Exempelvis produkter som måste kunna deformeras, dämpa vibrationer, isolera m.m. På sikt kommer gummit även kunna användas i tillverkning av nya däck.

De delar av materialet som inte kan återvinnas går till energiåtervinning. 

Typer av avfall

Nedan listar vi några exempel på avfall som ska sorteras som Däck, A-Ö.

Bildäck med fälg
Bildäck utan fälg
Däck (bil eller motorcykel)
Däck (cykel eller moped)