Kontaktpersoner

Susanna Strandberg

Susanna Strandberg

VD

Malin Håkansson

Malin Håkansson

Avdelningschef Renhållningsservice

Filip Holmström

Filip Holmström

Kundservicechef

Esbjörn Wickström

Esbjörn Wickström

TF Avdelningschef Cirkulära tjänster

Julia Westerberg

Julia Westberg

Enhetschef Energi & Vatten

Emma Mattsson

Emma Mattsson

Enhetschef Mottagning och logistik

Martin Einarsson

Martin Einarsson

Fastighetschef

Tommy Eriksson

Tommy Eriksson

Enhetschef ÅVC

Mattias Häggström

Mattias Häggström

Ekonomiansvarig

Christoffer Persson

Christoffer Persson

Fordonsansvarig

Maria Rydström

Maria Rydström

Transportplanerare

Bild saknas

Stödjande processer och verksamhetsutveckling

Vakant Avdelningschef

Johan Ekelund

Johan Ekelund

Renhållningsingenjör

Robert Bläckberg

Robert Bläckberg

Strategisk utvecklare Energi och vatten

Magnus Floren

Magnus Floren

Arbetsledare, Skyddsombud

Marie Jeppsson

Marie Jeppsson

KMA samordnare