Trädgårdskärl

Om du har mycket trädgårdsavfall som du vill bli av med så kan vi hjälpa dig med ett Trädgårdsabonnemang, med ett extra kärl för trädgårdsavfall. Vi hämtar och tar därefter hand om trädgårdsavfallet och bearbetar det till jordprodukter som kan användas vid trädgårdsarbete och odling.

Vi tar hand om ditt trädgårdsavfall

Vårt trädgårdsabonnemang är perfekt för dig med trädgård, där det kan uppstå avfall såsom löv, gräsklipp, ogräs, fallfrukt, kvistar och grenar och liknande.
Vi på VMAB tillhandahåller då ett 370 liters avfallskärl avsett för just trädgårdsavfall som vi tömmer varannan vecka under perioden vecka 11-47 eller vecka 12-48.

Beställ ditt trädgårdskärl här

Eller kan du såklart kontakta vår kundservice för att beställa.

Cirkulärt!

Det insamlade trädgårdsavfallet bearbetar vi sedan på vår anläggning och komposterar till jordprodukter som sedan kan användas vid anläggning och planteringar.
På så sätt bidrar vi tillsammans till det cirkulära kretsloppet.

  Beställ ditt trädgårdsabonnemang idag!

  Detta kan du lägga i trädgårdskärlet

  • Löv
  • Gräs
  • Mossa
  • Ogräs
  • Fallfrukt
  • Egenodlade grönsaker
  • Kvistar och grenar

  Detta ska inte läggas i trädgårdskärlet

  Behöver du slänga något av nedanstående avfall så hänvisar vi dig till någon av våra återvinningscentraler.

  • Avverkade träd
  • Stubbar
  • Upprivna häckar
  • Plastpåsar
  • Plastsäckar
  • Glas
  • Jord
  • Sten
  • Sand

  Tömning av trädgårdskärlet

  På tömningsdagen ska kärlet vara utplacerat vid en farbar väg på en väl synlig plats där sopbilen kan stanna.

  • Kärlet ska vara utställt senast 06:00 på tömningsdagen.
  • Tänk på att inte lasta för mycket i trädgårdskärlet.
  • Prova att rulla kärlet själv med jämna mellanrum innan du fyller det.
  • Kan du hantera det på ett enkelt sätt är det troligtvis även lagom för hämtningspersonalen.

  Beställ ditt trädgårdskärl här

  Eller kan du såklart kontakta vår kundservice för att beställa.

   

  Bild
  Tömning av trädgårdskärl med trädgårdsabonnemang

  Västblekinge Miljö AB

  E-post kundservice@vmab.se
  Telefon 0454 - 593 59
  Post VMAB Box 56, 375 22 Mörrum
  Besök Perstorpsvägen 101 - 20

  Öppettider

  Måndag-fredag kl 09.00 - 15.00
  Lunchstängt kl 12.00 - 13.00