Töm säcken

På VMAB strävar vi ständigt efter att minska mängden brännbart avfall. Istället vill vi återbruka och återvinna mera. För att nå dit behöver vi jobba tillsammans. Under våren 2022 startade vi konceptet "Töm säcken" på vissa av vår återvinningscentraler, med målet att återvinna mer av det avfall som lämnas in till oss.

Tillsammans med dig minskar vi avfallet!

"Töm säcken" innebär att minska det avfall som felaktigt hamnar bland det brännbara avfallet. Sopsäckar med blandat, osorterat avfall ska därför inte slängas i brännbart avfall på våra återvinningscentraler längre. Istället uppmuntrar vi till att sortera ditt avfall och "tömma säcken" genom att sortera ut och lägga avfallet synligt i rätt container för att kunna återvinnas på rätt sätt. 

Det slängs alldeles för många saker som skulle kunna återvinnas eller återbrukas och vi uppskattar att 70% av den genomsnittliga säcken är felsorterad och eldas upp i onödan. Tillsammans med dig kan vi förändra detta, för ju mer vi sorterar desto mer kan vi återvinna! 

Så gör du för att tömma säcken

Det underlättar om du sorterar ditt avfall hemma när det uppstår. Planera ditt besök till vår återvinningscentral. Om du åker bil kan du packa sakerna i den ordning containrarna står på vår återvinningscentral. När du är på plats skall du lägga rätt sak på rätt plats. Det finns även bord tillgängliga där du kan sortera ditt avfall. 

Hur skall jag tänka när jag sorterar?

  1. Måste avfallet slängas? Vissa saker går bra att lämna till second hand, sälja, renovera eller skänka bort. Vi har även återbruk på våra återvinningscentraler i Sölvesborg och Olofström där vi kan ta emot saker som är hela och funktionsdugliga.

  2. Sortera ditt avfall innan du kommer till återvinningscentralen så slipper du sortera på plats. Tänk på att dela upp skräpet i fraktioner så går det smidigare när du väl är på plats. Förslagsvis kan du lägga all mjukplast i en plastpåse, Wellpapp kan man platta ihop och samla i en större wellpapplåda osv.

  3. Säckarna kan användas för att frakta avfallet från ditt hem, men sedan ska säcken också återvinnas eller tas hem. Detsamma gäller förslutna kartonger eller liknande. Dessa ska också sorteras och läggas i rätt container.

  4. Är det farligt avfall? Lämna det vid mottagningen för farligt avfall på din återvinningscentral. Har du större mängder farligt avfall eller företagskemikalier ska det lämnas till exempelvis Ragn-Sells. 

Vår personal finns alltid på plats och kan hjälpa dig om du är osäker på hur något skall sortera. 

Tack för att du hjälper oss att återbruka och återvinna mera!

Vårt mål är att halvera mängden avfall som går till förbränning. Mer material till återbruk och återvinning gynnar både miljön och ekonomin. 

Bild
Tusen tack för hjälpen!

Vanliga frågor och svar

Varför skall jag tömma säcken på återvinningscentralen?

En stor mängd av det avfall som lämnas i brännbart idag är felsorterat. För miljön och vår framtids skull måste vi tillsammans hjälpas åt att sortera bättre så vi kan återanvända och återvinna mer.

Det skräp som vi sorterar och samlar in ska ses som en resurs som kan användas vid produktionen av nya produkter.
Detta resulterar i en mycket mindre miljöbelastning jämfört med att producera nya råvaror eller om vi bara skulle bränna upp allt skräp.

När börjar detta gälla?

Den 1 mars började vi med säckstopp på Mörrums återvinningscentral. Den 2 maj körde vi igång på Tubbaryd och Hällaryds återvinningscentraler. Den 1 oktober startade vi säckstoppet på Olofströms återvinningscentral. I februari 2023 kommer turen till Sölve återvinningscentral. Vi ber dig redan nu att börja tömma säcken (och annat emballage som lådor och påsar).

Måste jag sortera?

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår miljö och vår omgivning. Om var och en drar sitt strå till stacken kan vi göra stor skillnad. Som konsument är man dessutom enligt Avfallsförordningen, med stöd i Miljöbalken, skyldig att sortera sitt avfall och lämna det till ett insamlingssystem. Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna så att resurserna tas tillvara på bästa sätt. 

Vad gör jag med mina tömda säckar?

Det bästa är om du kan återanvända din säck. Annars kan du lämna din säck till energiåtervinning (i brännbart containern). En sopsäck räknas tyvärr inte som en plastförpackning utan den energiåtervinns istället.

Blir det billigare för mig när jag sorterar mer?

Nej det blir inte billigare, men det blir dyrare om vi alla fortsätter att slänga material som kan återbrukas och återvinnas. 

Då slänger jag säckarna i skogen istället!

Att slänga skräp i naturen är olagligt. Den som gör det begår en brottslig handling som kan ge böter eller fängelse i upp till ett år.

Gäller säckstoppet allt avfall?

Det finns undantag där avfallet alltid skall lämnas i väl förslutna säckar.

  • Invasiva växter skall förpackas väl i förslutna säckar.
  • Sågspån, isolering, frigolitkulor, damm och annat flyktigt material
  • Asbest skall alltid plastas in och vara väl förslutet. Kan endast lämnas i Mörrum.
  • Fiskenät måste förpackas väl i förslutna säckar (endast fiskenät för privat bruk).

Dessutom skall alla kläder och textilier som lämnas i Human Bridge-behållarna läggas i hopknutna påsar eller säckar.

Kattsand och spån från smådjursburar förpackas i väl i sluten påse och lämnas i ditt restavfallskärl. Du får inte ta med kattsand och spån från smådjursburar till din återvinningscentral.

Kan jag betala för att slänga osorterat?

Nej, alla invånare är skyldiga att sortera sitt avfall enligt lag och det går inte att betala sig från skyldigheten att sortera sitt avfall på återvinningscentralen. 

Ny tjänst biogas

Vi söker en Produktionschef – Biogas

Är du en lyhörd och tydlig ledare som kan bygga förtroende? Vill du ansvara för och utveckla, leda och fördela arbetet inom biogasavdelningen? Då kan tjänsten som produktionschef för biogas hos VMAB vara något för dig!

Driftstörning VMAB

Driftstörningar efter IT-attack

VMAB har drabbats av en driftstörning efter en IT-attack. Flera av våra system är påverkade.

Automatisk Företagsfakturering på VMAB

Företagsfakturering

Automatisk fakturering för ditt företag! Smidigare besök på våra ÅVC för dig som är företagare.

Se fler nyheter

Privat Företag