Möt vår medarbetare Linda Thomasson

Linda Thomasson - enhetschef kundtjänst

Mitt arbete som enhetschef för kundtjänst är mycket omväxlande. Vi som arbetar på avdelningen ställs dagligen inför en mängd frågeställningar som kan vara mer eller mindre komplexa att svara på. Det kan handla om allt från enklare frågeställning om exempelvis ett ägarbyte till stora övergripande frågeställningar. Min drivkraft är att kunna hjälpa människor att få svar på sina frågor och att säkerställa att de verkligen känner sig hjälpta. Det är oerhört viktigt att vi har “örat mot marken” och lägger oss vinn om att förstå de frågeställningar som kommer in. Att vi verkligen lyssnar på våra invånare för att säkerställa högsta möjliga nivå av service. 

VMAB har alltid varit en organisation med stort fokus på miljöfrågor men sedan jag började arbeta vid VMAB år 2016 ser jag ett än större miljöfokus. Världen har en större uppmärksamhet på miljöfrågor idag. Det ser vi bland annat genom att och det kommer nya förordningar som vi måste förhålla oss till. Det är bra. VMAB vill vara en stark aktör inom miljöfrågor. 

Det av VMAB:s värdeord som ligger mig varmast om hjärtat är ordet “metodisk”. Att vi tänker till en extra gång kring varför vi arbetar på ett visst sätt. Det ger oss också möjlighet att ge kvalitetssäkrade svar till våra invånare på deras frågor. Och när en mer komplex fråga kommer är det viktigt att vi stannar upp, tar frågan på allvar och ger ett mer utförligt svar än bara “ja” eller “nej”. Även om det kan innebära merarbete. För det kommer vi ha igen!