Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Matavfall blir klimatsmart biogas

I vår biogasanläggning omvandlas 15 000 ton matavfall per år till 2,4 miljoner kubikmeter fordonsgas, vilket motsvarar 2,6 mijoner liter bensin. Gasen driver våra egna fordon och privatpersoner och företag kan tanka gas på ett flertal stationer i regionen.

Skandinaivens första biogasanläggning

Under våren 2013 invigde vi Skandinaviens första biogasanläggning med torrötningsteknik här i Mörrum. Satsningen var banbrytande i Norden och VMAB:s i särklass största investering. Matavfallet som leverras från Blekinge och nordöstra Skåne förvandlas till fordongsgas på 27 dagar.

Metoden med torrötning innebär att matavfallet rötas i den konsistens som avfallet kommer i.

Tre produkter från biogasanläggningen

Biogas är effektivt

Att använda biogas som drivmedel är verkligen bra för miljön: Biogas är som bränsle effektivt, förnyelsebart och icke-fossilt, med hög andel metan som inte bidrar till att förvärra växthuseffekten.

Kompostjord och biogödsel åteför närningsämnen till kretsloppet

Restavfallet som inte blir gas blir produkter som återanvänds i kretsloppet exempelvis kompostjord, toppdressing och anläggnings jord. Under rötningsprocessen bildas också biogödsel, som med sitt rika näringsinnehåll med fördel kan ersätta konstgödning så långt som möjligt.

 

 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare