Lastväxlarflak

VMAB tar emot avfall från verksamheter för sortering och omlastning.
Kostnaden beror på materialets sort och vikt. 

Hyr lastväxlarflak av oss

Låt oss ta hand om ditt avfall istället för att själv åka till återvinningscentralen. 

I priset ingår (exkl moms)  
Utställning - att vi kör ut flaket till dig och placerar på utpekad plats 670 kr
Hyra - dygnshyra 30 kr
Hämtning - vi hämtar hem flaket med innehåll 670 kr
Extra tömning/skifte av flak 670 kr
Behandling - vi tar hand om det avfallet du slängt på ett hållbart sätt se prislista

 

Att tänka på vid hyra av lastväxlarflak
Det måste vara tillåtet att ställa flaket på önskad plats
Vi måste utan problem nå platsen med lastbil där flaket ska ställas ut och hämtas
I flaket får du INTE slänga farligt avfall, elektronik eller vitvaror/kylmöbler
För information och beställning

Prislista - Gällande priser 2020

 

Benämning Pris ex. moms  
Asbest 1750,00 kr/ton Skall levereras inplastat och helst på pall för att lasta av på anläggningen.
Bioavfall  500,00 kr/ton  
Blandat avfall 1525,00 kr/ton Får ej innehålla farligt avfall, däck eller elektronik
Brännbart avfall verksamhet
mindre enheter
1225,00 kr/ton Se förtydligande i textdel nedan angående brännbart
Brännbart avfall verksamhet
större enheter
2735,00 kr/ton Se förtydligande i textdel nedan angående brännbart
     
Invasiva växtarter 1225,00 kr/ton Avfallet får ej innehålla jord/grus/sten samt måste vara väl emballerat vid avlämning
Deponi 1575,00 kr/ton Får ej innehålla asbest, farligt avfall eller elektronik
Massor, oljehaltiga   900,00 kr/ton Ingen mottagning för närvarande
Massor, schakt   275,00 kr/ton Jord, lera, sand, grus och makadam i rena eller blandade fraktioner, får ej innehålla farligt avfall
     
Ensilageplast   675,00 kr/ton Endast vit ensilageplast tas emot
Begagnade storsäckar  900,00 kr/ton  
Skrot      0,00 kr/ton  
     
Slam    
Dagvattenbrunn 1245,00 kr/ton Ingen mottagning för närvarande
Fettavskiljare  550,00 kr/ton  
Oljehaltigt 1245,00 kr/ton Ingen mottagning för närvarande
Reningsverk  800,00 kr/ton  
     
Trä    
Obehandlat  250,00 kr/ton Får ej innehålla behandlat eller impregnerat trä
Impregnerat 2000,00 kr/ton Får endast innehålla tryckimpregnerat trä
Behandlat, färgat  350,00 kr/ton Får ej innehålla tryckimpregnerat trä
     
Trädgårdsavfall    
Ris, löv, grenar m.m.  400,00 kr/ton  
Stammar större än 30 cm i diameter  400,00 kr/ton  
Stubbar större än 30 cm i diameter 1285,00 kr/ton  
     
El    
Vitvaror
artiklar som omfattas av producentansvar
    0,00 kr/ton  
Elektronik
mindre ej producentansvar
 300,00 kr/st  
Elektronik
större ej procucentansvar
1000,00 kr/st  
     
Återvinning
förpackningsmaterial
    0,00 kr/ton  
Omklassning av avfall se pris ovan/ton Se nedan information
Hanteringsavgift 500,00 kr/ton Se nedan information

Viktig information

VMAB avgör alltid hur avfallet skall klassificeras, var lossning skall ske och hur det behandlas. Tilläggskostnader tillkomer om avfall tippas på fel lagerplats och även för avfall som inte stämmer överens med angivet avfall vid invägning.
Om vågen är ur funktion kommer vågpersonal att uppskatta vikt och kommer sedan att debiteras i efterhand.
Smått avfall ex. finkornigt/nermalt/dammande brännbart skall vara paketerat.

Brännbart avfall

Beskrivning brännbart verksamhetsavfall‭ - ‬storlek
Enheter mindre än 0,3 x 0,3 x 1,0 m.
Remsor av plast och tyg får vara max 1 m breda och 5 m långa. 
Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast för vara max 1 m långa och max 20 cm i diameter.

Beskrivning brännbart svårhanterligt avfall‭ - ‬storlek‮  ‬‭ ‬‮ ‬
Enheter större än 0,3 x 0,3 x 1,0 meter.    
Remsor av plast och tyg får var max 1 m breda och 5 m långa.     
Hela rullar av förpackningsmaterial av t ex papp eller plast får max vara 1 m långa och max 20 cm i diameter.    

Får ej avlämnas i brännbart avfall
Rullar och ark av papper och plast med aluminiumskikt tas inte emot på grund av explosionsrisk. 
Dammande och/eller pulverformigt avfall, gips, isolering (glas- eller mineralull)
Oljefat, plåtkärl och annat skrot, annat icke nedbrytbart material (t ex betong, gips, sten)
Elavfall
Flytande avfall och brandfarliga varor,
Kliniskt avfall
Asbesthaltigt avfall 
Explosiva
Radioaktiva varor
Matavfall (kontakta VMABs kundtjänst)
Lättantändliga lösningsmedel
Farligt avfall
Ammunition
Tryckkärl