Madrassbytardags?

Sluta skräpa ner!

En bäddmadrass rekommenderas att man byter var 7-8 år. När det är dags för byte så åker man till vår återvinningscentral och slänger den gamla utslitna madrassen. 

På landsbygdsstationen i Rönås slängde du din bäddmadrass, täcken och kuddar rakt in på golvet. Inget avfall hör hemma på golvet! Madrasser, täcken och kuddar lämnar du på vår återvinningscentral i Olofström. Ditt skräp blev nu vår börda och vi får ordna dit extra personal för att städa och forsla bort detta avfall.

Att lära sig veta vilket avfall som kan lämnas på våra landsbygdsstation eller om det skall lämnas på vår återvinningscentral i Olofström tar högst några minuter. För att göra det enkelt kan du ställa dig själv några frågor:

1. Är avfallet farligt eller gifitigt för vår miljö? - Åk till vår återvinningscentral
2. Har avfallet sladd ? - Åk till vår återvinningscentral
3. Är avfallet för stort för sopkärlet? - Åk till vår återvinningscentral, släng inte avfallet på golvet. Det hör inte hemma där!

Matavfallskampanj

Det är enkelt att sortera matavfall!

Nu sätter kampanjen “Gör det inte svårare” igång! Kampanjen syftar till att öka insamlingen av matavfall och att det är enklare än många tror.

En bakgrundsbild på löv med en pratbubbla med texten "Är du vår nya avdelningschef?"

Vi söker en Avdelningschef cirkulära tjänster

Vill du arbeta i en strategisk, operativ och varierad roll? Vill du ansvara för att förädla produkter till tex biogas, biogödsel, flis och jord? Då kan tjänsten som Avdelningschef Cirkulära tjänster hos VMAB vara något för dig!

vmabblommor

Invasiva främmande växtarter

Har du lyssnat på SR P4 inslag om Kommunerna och jorden de ärvde? Läs gärna mer om invasiva växtarter, jord och avfallshantering.