Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Sortering

Här ser du hur ditt avfall ska sorteras. Vid tveksamhet är du alltid välkommen att kontakta oss.

Biologiskt avfall

Trädgårdsavfall
-
Löv, gräs, mossa, rent ris, julgranar, tunnare grenar och liknande material

Slam
-
Slam från fettavskiljare, övrigt organiskt slam

Komposterbart material
-
Matavfall, avfall jämförligt med hushållsavfall, övrigt organiskt material
- EJ farligt avfall, elavfall, förpackningar av glas och metall eller flytande avfall

 

Blandat brännbart och deponiavfall

Blandat avfall
-
Blandat brännbart och obrännbart material som inte sorteras hos kunden
- EJ farligt avfall, elavfall, matavfall, däck, eller kyl/frys, spisar, tvättmaskiner m.m.

Brännbart avfall
-
Avfall som inte sorteras för återvinning på annan plats. Kan exempelvis innehålla papper, trä, wellpapp, plast, textil och gummi.
- EJ gips, impregnerat trä, däck, möbler med stålfjädrar, dammande material, träpulver eller långa band av exempelvis tyg eller plast. Avfallet får inte innehålla föremål längre eller bredare än en meter.

Deponi
-
Betong, metaller, skrot, sten, isoleringsmaterial, glas och porslin
- EJ brännbart eller organiskt material, farligt avfall, elavfall, kyl/frys, spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner m.m.

 

Träavfall

Obehandlat trä
-
Rent, obehandlat trä

Behandlat trä
-
Målat, lackat och behandlat trä

Impregnerat trä
-
Lekredskap från lekplatser, altangolv, bullerplank, badbryggor, blomsterlådor, slipers m.m. Innehåller miljöfarliga ämnen och kräver därför separat omhändertagande.

 

Oljehaltigt avfall

Massor
-
Oljehaltiga massor som inte klassas som farligt avfall. Analys krävs.

Slam
-
Slam från exempelvis tvättgropar
- EJ slam från oljeavskiljare

 

El och elektronikavfall

Elavfall
-
Mobiltelefoner, datorer, datorskärmar, nät- och batteridrivna verktyg m.m.

Vitvaror
-
Spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner och liknande. Ej kyl och frysmöbler.

Fasta installationer
-
Varmvattenberedare, vattenpumpar, oljebrännare och fläktar m.m.

 

Farligt avfall

Asbest
-
Asbest, isoleringsmaterial, kopplings- och bromsbelägg, brandsäker textil, asbestcement-produkter (eternit) m.m.
- OBS! Asbest tas endast emot på VMAB:s anläggning i Mörrum.

Små batterier

Bilbatterier

Impregnerat trä
-
Lekredskap från lekplatser, altangolv, bullerplank, badbryggor, blomsterlådor, slipers m.m. Innehåller miljöfarliga ämnen och kräver därför separat omhändertagande.

Kyl- och frysmöbler, klimatanläggningar och värmepumpar
-
Kan innehålla miljöfarliga freoner (CFC) i köldkretsar eller isolering. Hanteras separat.

 

 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare