Möt vår medarbetare Andreas Sjöholm

Andreas Sjöholm - fastighetsansvarig

Mitt främsta ansvar är att säkerställa att våra fastigheter är i gott skick. Det ska se snyggt och städat ut. Det är en respekt mot såväl besökare som invånare och mot medarbetare vid VMAB.  

Jag har arbetat på VMAB sedan 2008 men tjänsten som fastighetsansvarig tillträdde jag nyligen. VMAB är en fantastisk arbetsplats. Medarbetare tas tillvara och här finns alla möjligheter att utvecklas och växa. Dessutom får man möjlighet att i sitt dagliga arbete vara med och bidra till en grönare värld!

Det av VMAB.s värdeord som ligger mig extra varmt om hjärtat är “Framåtanda”. VMAB har gått från att vara en deponi och “soptipp” till att bli en renodlad återvinningscentral. Allt material som kommer till oss förädlas eller återvinns. Det är rätt häftigt att sopbilarna som hämtar hushållens sopor kör på biogas som vi har tillverkat på VMAB. Vi har skapat ett lokalt kretslopp! Men mer måste göras, både av oss och av privatpersoner. Konsumtionssamhället måste upphöra. Vi behöver börja laga våra saker och ta till vara det vi har. Och vi måste fortsätta att utveckla vår verksamhet och säkerställa att vi når ut med budskapet om hur viktigt det är att sopsortera. För det gör skillnad!