Ny taxa 2023

Vi på VMAB driver med stolthet ett kontinuerligt miljö- och utvecklingsarbete för att nå målen i den regionala avfallsplanen och bidra till ett hållbart samhälle. Vi strävar ständigt efter att erbjuda ännu bättre service, större tjänsteutbud och effektivare avfallshantering för dig som kund. Under 2023 kommer vi bland annat att öka bemanningen på våra återvinningscentraler och arbeta med införandet av utökad insamling av förpackningar som träder i kraft år 2024

Väldigt många av er kunder är duktiga på att sortera och samla in ert avfall till oss och mängden insamlat avfall som kan behandlas och återvinnas ökar ständigt. Att mer avfall kan återvinnas ser vi självklart som mycket positivt och ni är riktiga miljöhjältar!

Själva hanteringen av avfallet i alla Sveriges kommuner är idag finansierat med avfallsavgifter som ska täcka kostnaden för insamling och behandling av avfallet som samlas in. Vi står just nu inför ökade kostnader av detta till följd av skärpta miljökrav, nya tjänster samt ökade skatter och indexhöjningar. Då driften av återvinningscentraler och insamling av hushållens farliga avfall nu utgör en allt större del av den kommunala avfallsbudgeten innebär det ytterligare förändringar i avfallstaxans utformning. För att möta detta måste vi ta fram ett förslag om en ny avfallstaxa inför nästa år.

På VMAB består vår taxa av två delar: en fast och en rörlig avgift. 

 • Den rörliga avgiften
  Står för din abonnemangsform och styrs bland annat av storleken på kärl, antal hämtningar och behandling av insamlat avfall.
 • Den fasta avgiften
  Står för våra bemannade återvinningsstationer, vårt kontinuerliga miljö- och utvecklingsarbete, våra nya satsningar för framtiden samt vår information- och kundservice. 

Våra nya förslag för taxan från och med 2023 ser ut såhär: 

 • Karlshamns kommun
  Ökar med ca 8,20%, vilket motsvarar en ökning med ca 14-40 Kr per månad beroende på abonnemangsform.
 • Sölvesborgs kommun
  Ökar med ca 13,50%, vilket motsvarar en ökning med ca 21-57 Kr per månad beroende på abonnemangsform.
 • Olofströms kommun
  Ökar med ca 14%, vilket motsvarar en ökning på ca 24-68 Kr per månad beroende på abonnemangsform.

Kan du som kund göra något för att påverka taxan?

Ja, som kund kan du faktiskt det, men det gäller att alla hjälps åt. 
Att sortera rätt är den största bidragande åtgärden. Just nu är ca 60% av det som ligger i kärlen för restavfall felsorterat.
Hjälps vi åt att minska felsorteringen kan vi minska behandlingskostnaderna drastiskt. Läs mer om sorteringen här!

Vill du veta mer om taxan och våra abonnemangsformer, 
kontakta oss på kundservice@vmab.se eller 0454 - 593 59, så hjälper vi dig!