VD har ordet - oktober

Möt Västblekinge Miljös VD Susanna Strandberg.
Hon berättar varje månad om Västblekinge Miljös uppdrag och om vad som är aktuellt i verksamheten.

Vi blickar uppåt, framåt! 

Vi river av plåstren, ser till att utföra vårt kärnuppdrag och står rakryggade som de miljöhjältar vi är, varje dag. 

I Sverige står vi inför höjda räntor och inflation i en ny ekonomisk situation som påverkar oss alla. På VMAB har vi också utmaningar på grund av gamla beslut och nya regler som påverkar oss. I allt detta har vi stora och viktiga miljöinsatser som måste göras. Mer ansvar kommer att övergå till det kommunala, så mycket vet vi. Där kommer vi jobba för att underlätta och göra det enklare för er kommuninvånare i västra Blekinge att fortsätta bli och vara Blekinges miljöhjältar.

Hur ser vi på VMAB på framtiden?

Det har hänt mycket under biogasprocessen under året och vi har lärt oss mycket under det driftstopp som drabbade oss i början av året. Där kan vi nu fortsätta att utveckla processen med biogas och sätta in ännu fler och bättre energiförbättrande åtgärder. 

Vi har öppnat upp och varit ärliga om de utmaningar vi står inför och har knutit till oss samarbetspartner framåt vad avser biogasen. Framtiden finns här! Slutprodukten i biogasprocessen och vår biogödsel är framtiden. Det blir mer och mer viktigt att försörjningen inom dessa områden sker lokalt.

Vi har 98 hektar mark varav en del av ytan tidigare har använts till att slänga avfall på, så kallade deponier.  De tar vi hand om på ett ansvarsfullt sätt och ser till så att inga föroreningar går ut i mark och vattendrag och ingen deponigas går upp i atmosfären. Och för oss är det självklart att ta det ansvaret. Här följer vi de nya beslut och riktlinjer som finns. Utmaningen är att det förstås kostar pengar. 

Insatserna som vi gjort kring till exempel töm säcken, där vi minskat det brännbara avfallet som kommer till återvinningscentralerna med otroliga mängder på uppemot 55 %, detta ger en bra effekt på minskade transporter och minskat behov av förbränning. Det är en ögonöppnare som gör att det nu förs dialoger på flera plan samt utbildningsinsatser ute på återvinningscentralerna som ska göra det bättre och lättare för dig som kommunmedborgare. Nu har vi börjat tänka tanken på hur och vad man återvinner i det man köper där hjärta och hjärna hänger ihop och det är fantastiskt att se.

Ur varje kris kommer det alltid något gott. 

På VMAB kommer vi alltid att utföra vårt kärnuppdrag. Vi kommer se till att dina sopor töms och att återvinningscentralerna är öppna och vi fortsätter kämpa för att vi tillsammans ska bli miljöhjältar allihopa. 


Susanna Strandberg, VD Västblekinge miljö AB 2022-10-05

Susanna Strandberg VD