Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Latrin och Slam

Jourtelefon för akuta slamärenden: 0702-25 85 79.

Pris jourtömning Karlshamn och Sölvesborgs kommun

Trekammarbrunn 4 485,00 kr
Sluten tank 4 765,00 kr
Minireningsverk 4 790,00 kr

Pris jourtömning Olofströms kommun

Trekammarbrunn 6 520,00 kr
Sluten tank 6 930,00 kr
Minireningsverk 6 965,00 kr

Alla priser är inklusive moms.

 

Latrin

Latrin uppkommer i bland annat utedass och torrklosetter och hämtas i engångsbehållare som vi tillhandahåller. Kärlen hämtas varannan vecka, för fritidsboende tio gånger under sommarhalvåret, vecka 18 – 36 eller vecka 19 – 37.

Följande gäller för hantering av latrin

 • Vid hämtningen skall latrinkärlet placeras vid tomtgräns.
 • Latrinkärlen får fyllas till max 75% av volymen
 • I kärlet för latrin får avföring och toalettpapper läggas. Det är inte tillåtet att slänga produkter eller kemikalier såsom bindor, tamponger, våtservetter, tops och plast eftersom detta stör efterbehandlingsprocessen. Plastsäckar får inte användas i latrinkärlet.
 • Kostnaden för latrinhämtning framgår av respektive kommuns renhållningstaxa.
 • Hanteringen av latrin kommer av arbetsmiljömässiga skäl att upphöra i framtiden.

Felaktigt innehåll i kärlen ställer till problem för personalen som arbetar med tömningen av kärlen, reningsverkets processer och inte minst vår miljö. Felaktigt innehåll i kärlen kan fastna vid tömning av kärlen, när latrinen sugs ur tömningsmaskinen och när latrinen pumpas in i reningsverket. Det är också viktigt att latrinen inte innehåller svårnedbrytbara kemikalier som stör processerna i reningsverket.

OBS! Plastpåsar och plastsäckar ska inte användas eller läggas i latrinkärlen, inte heller övrigt hushållsavfall.

 

Slam

Slamavskiljare och slutna tankar töms av oss på VMAB. Tömning ska utföras minst en gång per år. Om du har sluten tank, kontaktar du oss för tömning.

Bra att veta

 • Avloppsanläggningar ska vara lätt åtkomliga för tömning och vid behov ska tömingsplatsen vara markerad med skylt.
 • Avståndet till tömningsplatsen från bilens uppställningsplats får vara max 20 meter.
 • Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vägen fram till anläggningen är framkomlig för tömningsfordon.

 

Jourtelefon för akuta slamärenden: 0702-25 85 79.

 

Skärpta arbetsmiljöregler för Slamhämtning

Slangdragning vid slamtömning är tungt och kräver dragkrafter högt över de nivåer som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bland annat gäller att:

 • Långa dragsträckor med slang måste  åtgärdas så att arbetet underlättas.
 • Vid lyft av brunnslock gäller max 25 kg som vikt på locket.
 • Slambilen får inte skapa fara i trafiken när den står uppställd för slamsugning. Fordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av exempelvis backkrön eller kurva. Chauffören ska inte riskera att bli påkörd.
 • Vid arbete inom fastigheten ska chauffören inte utsättas eller utgöra fara för andra till exempel vid tömning i källare eller trånga utrymmen.
 • Transportvägen ska ha en bredd på minst 3,5 meter och nedhängande grenar och buskar ska beskäras så att fri sikt finns. Även på privat mark måste det finnas utrymme för bilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa annat än vid vändning

Om beställd eller aviserad slamtömning inte kan utföras på grund av för tungt lock kommer vi från och med 2017-01-01 ta ut en tilläggsavgift enligt kommunens taxa för renhållning på 1475 kr för att tömma slambrunnar med för tungt lock. Tilläggsavgiften innehåller en bomkörningsavgift på 410 kr samt ett tillägg på 1065 kr för att vi dubbelbemannar fordonet och återkommer vid senare tillfälle för att kunna utföra slamtömningen. Byt därför ut ert lock i god tid innan nästa slamtömningstillfälle för att undvika onödiga körningar och avgifter.

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare