Underbara friluftsliv - men glöm inte skräpet i skogen!

2021 är Friluftslivets år. Det är ett projekt som går under namnet “Luften är fri” och som genomförs i samverkan mellan en mängd olika aktörer. Initiativtagare till projektet är Svenskt Friluftsliv med stöd från Naturvårdsverket. 
 – Syftet med Friluftslivets år är framförallt att öka medvetenheten om friluftslivets värden och att fler ska upptäcka fördelarna med att vara ute i naturen. Det finns många människor som sällan eller aldrig är ute i naturen. Det här året riktar vi oss framförallt till dem, berättar Daniel Ottosson som är friluftslivsamordnare vid Länsstyrelsen Blekinge. 
Friluftslivets år 2021 är den hittills största satsningen på friluftsliv i Sverige. Varje månad har fått sitt eget tema, exempelvis “Äta ute” och “Lära ute”. 
– Det arrangeras en hel del aktiviteter av såväl kommuner som föreningar och företag utifrån de olika temana, även om pandemin har gjort att utbudet på aktiviteter begränsas. Bra tips på olika saker man kan göra finns på kommunernas hemsidor. 

Pandemin som sådan har gett ett uppsving gällande intresset att vara ute i naturen. Daniel gläds åt att man ser fler besökare i natur- och friluftsområden.  
– Men självklart ökar slitage när många människor besöker samma platser. I Blekinge är emellertid trycket inte lika stort som exempelvis i Skåne där bland annat nationalparken Stenshuvud överbelastades förra året. När många är ute samtidigt är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra. När du har besökt en plats så lämna den så som du själv skulle vilja finna den. 
 
Ge dig ut - men ta hand om vår värld!
Ibland uppstår problem med nedskräpning, vilket inte alltid är så konstigt med tanke på att belastningen ökat och soptunnor ibland kan bli fulla. 
– Tänk på att inte ta med dig mer saker ut i naturen än att du kan ta med dig det därifrån. Grundregeln är att faktiskt att kunna ta med dig sakerna hem igen om soptunnor och liknande är fyllda. 
Daniel uppmanar oss alla att gå in på våra respektive kommuners hemsidor för att informera oss om kommande arrangemang inom ramen för Luften är fri. 
– Ta chansen den här sommaren och besök nya platser i naturen på hemmaplan. I alla våra tre (Sölvesborg, Karlshamn och Olofström) kommuner finns fantastiska platser som många av oss inte har varit på, avslutar Daniel. 
 

Grönt blad

Bli miljönär!

Avfall Sverige har tillsammans med Sveriges kommuner arbetat fram en “miljönär-märkning” för organisationer som arbetar medvetet för att allmänheten ska laga, låna och återanvända produkter.

Foto av VD Susanna Strandberg samt bakgrundbild av kvinna som håller i hatt

VD har ordet

Möt VMAB.s VD Susanna Strandberg. Hon berättar varje månad om VMAB.s uppdrag och vad som är aktuellt i verksamheten.

Foto av Andreas Sjöholm

Möt vår medarbetare Andreas Sjöholm

Här presenterar vi vår medarbetare Andreas Sjöholm som är fastighetsansvarig hos oss. Läs mer om hans arbete här.