Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Så behandlar vi dina personuppgifter

VMAB arbetar för en trygg hantering av dina personuppgifter och vi värnar om din integritet och att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. VMAB samlar in och lagrar dina personuppgifter för att kunna ta hand om hushållsavfall, tömma enskilda avlopp samt driva återvinningscentraler i våra tre kommuner Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.  

Vilka rättigheter har du som kund hos VMAB

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i VMAB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgifterna rättade. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig, samt rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du anser att VMAB hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. Du är välkommen att kontakta vår Kundtjänst om du har frågor. Ring 0454-593 59 eller mejla kundtjanst@vmab.se

 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare