Asbest

När du river ned material som innehåller asbest, till exempel eternit, frigörs en stor mängd asbestfibrer. Fibrerna är lätta och tunna och svävar därför i luften under ganska lång tid. Det är farligt att andas in fibrerna. De kan orsak allvarliga lungsjukdomar, bland annat cancer.

Hantering av asbest

Avfall av asbesthaltigt material från rivning eller renovering ska samlas i täta förpackningar, till exempel plastsäckar som försluts. Avfallet kan endast lämnas på vår anläggning i Mörrum. Asbesten måste vara inplastad, annars tar vi inte emot den. Upp till 10 kvm är kostnadsfritt att lämna, större mängder får lämnas mot betalning.

Kontakta kundservice för mer information