Möt våra medarbetare Anders “Linkan” Lindgren, Arsim Hasani och Morgan Karlsson Baeckström

“Linkan”, Arsim och Morgan - miljötekniker vid Tubbaryd ÅVC

Det bästa med mitt arbete är alla alla sociala kontakter och att man får vara ute hela dagarna! Under våren och sommaren är det underbart. Men man måste vara försiktig också så att man inte får värmeslag eller är i solen för mycket, berättar Morgan Karlsson Baeckström.

Hans kollegor, Arsim Hasani och Anders “Linkan” Lindgren håller med.

- De sociala kontakterna är till 99 procent trevliga. Och det känns meningsfullt att få stötta personer med hur de ska sortera sitt avfall. Vårt arbete är en liten del i en helhet där vi i slutändan arbetar för en bättre miljö, förklarar Arsim.

- Det finns de som blir irriterade om vi påtalar att de sorterar på ett felaktigt sätt, men det är oerhört få. Idag är de flesta så medvetna om varför det är viktigt att sortera avfallet rätt, fyller Linkan i.

De är alla överens om att en viktig del i deras arbete är att vara professionella och tillmötesgående, även om någon ibland blir irriterad.

- Då vinner vi dem i längden! säger Morgan. 

En av fördelarna med Tubbaryd är att det är en relativt liten återvinningscentral där det är enkelt att få en överblick. Därmed är det relativt lätt att sortera rätt. Men vad är då det konstigaste som någon har lämnat i Tubbaryd?

- Vi hanterar farligt avfall. Det har hänt, även om det är extremt sällsynt, att vi har fått stänga återvinningscentralen och tillkalla polis, och även bombgruppen, då vi inte alltid kan vara helt säkra på vad som har kommit in. Men sådana händelser är oerhört sällsynta, berättar Arsim. 

VMAB.s värdeord
VMAB har ett antal värdeord som de arbetar utifrån. De är “lojal”, “självförtroende”, “framåtanda”, “metodisk”, “möjlighetsorienterad” och “inkluderande”.

- Om jag ska välja ett värdeord som ligger mig lite extra varmt om hjärtat blir det ordet “självförtroende”. Det är viktigt att kunna sin sak och ha självförtroendet att kunna hjälpa och stötta de som kommer hit för att slänga sina saker, förklarar Linkan.

- För mig blir det ordet “framåtanda”, säger Arsim. Vårt arbete är en del i en större helhet där vi tillsammans med allmänhet och företag rör oss mot ett mer miljövänligt samhälle om alla tar ansvar.

- Jag väljer ordet “lojal”. Precis som Arsim säger är vi del i en större helhet och jag arbetar för att alltid vara lojal och står fast vid mina åtaganden. Jag vill hjälpa våra besökare att kunna dra sin strå till stacken för en mer miljömedveten värld! avslutar Morgan.