Välkommen till Västblekinge Miljö AB

Primary tabs

Här hämtar du blanketter

Blanketter du behöver gällande slam och sophämtning när du vill göra ändringar av tömningsintervall eller ansöka om befrielse samt för att göra uppehåll i sophämtningen hittar du på Miljöförbundet Blekinge Väst hemsida. Längre ner finner du även länk till Miljöförbundet Blekinge Väst för mer detaljerad information.

Enligt kommunernas föreskrifter om avfallshantering är fastighetsägare avgiftsskyldiga för avfallhanteringen på fastigheten. För fastighetsägare som är befriade från sophämtning innebär detta att fastighetsägaren är skyldig att betala miljöavgift. I miljöavgiften ingår kostnader för administration, information, avfallsplanering omhändertagande av kylmöbler, el-avfall, hushållens farliga avfall samt drift av återvinningscentraler. I respektive kommuns taxa finns aktuell prisinformation om miljöavgiften.

 

 

Om du vill ha hjälp så finns vi tillgängliga i chatten nu!

Share this content.

Frågor på det?

Tveka inte att kontakta oss eller läsa igenom vår FAQ om du har några frågor eller funderingar!

FAQ >

0454 - 593 59
kundtjanst@vmab.se

För tömning inom 24 timmar, 2 timmar vänligen kontakta Kundtjänst på telefon 0454-59359

VMAB erbjuder dig med enskild avloppsanläggning kostnadsfri sms- eller e-post-avisering inför slamtömning framöver. 
Aviseringen skickas till din mobiltelefon/e-postadress innan tömning och även när tömningen är utförd.

Grovavfall hämtas inom två veckor efter beställning till Kundtjänst. Du får max lämna 10 kolli grovavfall inklusive vitvaror (spis, diskmaskin eller tvättmaskin). Maxvikt per kolli är 40 kg och längd 180 cm. Avfallet skall stå ute vid tomtgränsen på avhämtningsdagen.

Kundtjäntst återkopplar gällande vilken dag hämtningen kommer att ske

För andra abonnemangsalternativ kontakta Kundtjänst

Kontaktuppgifter till dig som anmäler ägarbyte
Fastighet som ska genomgå ägarbyte
Kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare
Ny adress till nuvarande ägare
Kontaktuppgifter till ny fastighetsägare