Invasiva främmande växtarter

Invasiva främmande växtarter

Invasiva växter är främmande växtsorter som hotar den biologiska mångfalden och tränger ut inhemska arter. I Blekinge finns det ett antal etablerade invasiva växtarter som exempelvis Jätteloka, Gul skunkalla och Jättebalsamin.

Åkervinda och Svinmålla som nämns i SR P4 inslag om Kommunerna och jorden de ärvde är visserligen besvärliga ogräs men det är inte listade som invasiva arter. Deras fröer sprids för vinden, med djur och fåglar.
Du hittar information på Länsstyrelsens hemsida om vilka invasiva främmande arter som finns i Blekinge. 

Enligt Naturvårdsverket vägledning om omhändertagande av växtavfall från invasiva arter påminner vi dig som kund att inte lägga växtavfall från invasiva arter i kärlet för trädgårdsavfall. Istället ska du lämna växtavfall från invasiva arter till våra återvinningscentraler. 

För att få lämna det invasiva växtavfallet på våra återvinningscentraler ska det förpackas och förslutas väl i säckar och placeras i containern för brännbart avfall/energiåtervinning. Tag kontakt med vår personal för hjälp. Invasiva växtdelar får inte läggas i facket för trädgårdsavfall och jord från de invasiva arterna ska ej följa med i säckarna. 

Titta gärna på Naturvårdsverkets klipp om hur man tar hand om växtavfallet från invasiva arter. Spela video

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar och uppdrag att samla in park- och trädgårdsavfall samt ett ansvar att informera kring vad som får lämnas till kompostering. VMAB tar ansvar genom att informera med skyltar, kunnig personal på plats och på vår hemsida hur invasiv arter istället ska hanteras och tas emot. Vi upplyser även våra kunder om att vi inte kan garantera en ogräsfri kompostjord.  

Kompoststation

Nu avvecklas kompoststationerna för trädgårdsavfall i Olofströms kommun

Nu avvecklas kompoststationerna för trädgårdsavfall i Olofströms kommun

Farligt avfall

Obligatoriskt med avlämnarintyg

Från och med 15 november 2023 kräver vi ett avlämnarintyg från företag som önskar lämna elektronik samt farligt avfall på våra återvinningscentraler.

Monica som står utanför en entré

Välkommen Monica Nilsson!

Monica Nilsson, ny ekonom hos oss på VMAB! Läs mer om henne här.

Se fler nyheter

Privat Företag