Vi sponsrar Natur- och miljöboken!

Vi är mycket försiktiga med vad vi stödjer. Men Natur- och miljöboken sponsrar vi gärna. Boken, eller rättare sagt böckerna, är en miljöutbildning i tre steg för mellanstadieelever. Idag använder samtliga av våra ägarkommuner böckerna  i sin undervisning. 

Vi har sponsrat boken i många år och det fortsätter vi med. Böckerna, och ambitionen, ligger helt i linje med vårt arbete och uppdrag. Genom läromedlet får barnen lära sig mer om bland annat kretslopp, sopsortering och om olika symboler som visar på miljömärkning av en produkt. Läromedlet ger också handfasta tips. Visste du till exempel att om man blandar kaffesump med blomjord får man en lättare mulljord som blommor trivs bra i? Det är bara ett av alla de tips som våra mellanstadieelever får genom böckerna.

Boken har ambitionen att på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt som går hand i hand med gällande läroplaner utbilda vår yngre generation i miljöfrågor.  Vad kunde vara viktigare? Läs mer om Natur och Miljöboken här.