VMAB – hela Blekinges biogasförsörjare

I december förra året stod det klart att vi på VMAB stod som vinnare av upphandlingen för att hantera matavfall från Affärsverken i Karlskrona. Det innebär att vi nu tar hand om matavfallet från samtliga kommuner i länet och kan försörja hela regionen med biogas. 
 

Biogasproduktion är ett effektivt sätt att ta hand om vårt samhälles avfall och göra om det till användbara miljövänliga produkter – biogas och biogödsel.

Matavfall är en attraktiv råvara vid tillverkning av dessa produkter, och det tillkomna avfallet från Karlskrona innebär en ökad volym på ca 4000 ton. Från och med januari 2024 hanterar VMAB därmed upp till 18 000 ton matavfall per år.
 

Vad är biogas?

Biogas är en förnybar gas som kan användas för att ersätta fossil naturgas och på så sätt minska växthusgasutsläppen, eller omvandlas till fordonsgas för personbilar och tunga fordon vilket gör störst klimatnytta. Det vanligaste sättet att framställa biogas är genom rötning där avfallet bryts ner av mikroorganismer. I processen uppstår även en näringsrik rötrest som kan förädlas och användas inom jordbruket – biogödsel

“Av matavfallet tillverkar vi fordonsgas som levereras ut till hela regionens biogasmackar. Vår egentillverkade biogödsel går ut till regionens jordbrukare. Tillsammans skapar vi ett slutet regionalt kretslopp.” 
Susanna Strandberg, VD Västblekinge Miljö AB

Ett eget kretslopp

VMABs vision är att vara Blekinges miljöhjältar där miljö och en balanserad ekonomi är i fokus. Därför var det viktigt att vinna denna upphandling då det innebär mer effektiva och nedkortade transporter av avfall, men även att man säkrar en regional produktion av både biogas och biogödsel genom att ta hand om hela länets matavfall. På anläggningen i Mörrum kan vi nu producera hela den volym biogas som förbrukas i Blekinge, vilket skapar ett slutet regionalt kretslopp.   

Bild
matavfall renhållningsbil
Bild
Matavfall bil

Det är lätt att göra rätt!

Från och med januari i år blev det obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall, enligt lag. Ju mer vi sorterar desto bättre blir det både för miljö och ekonomi och det är viktigt att ta sitt personliga ansvar. Om ditt avfall är välsorterat kan vi producera energi, arbetstillfällen och miljöförbättringar på samma gång. 

Bild
Hjälte med matavfall
Ny tjänst biogas

Vi söker en Produktionschef – Biogas

Är du en lyhörd och tydlig ledare som kan bygga förtroende? Vill du ansvara för och utveckla, leda och fördela arbetet inom biogasavdelningen? Då kan tjänsten som produktionschef för biogas hos VMAB vara något för dig!

Driftstörning VMAB

Driftstörningar efter IT-attack

VMAB har drabbats av en driftstörning efter en IT-attack. Flera av våra system är påverkade.

Automatisk Företagsfakturering på VMAB

Företagsfakturering

Automatisk fakturering för ditt företag! Smidigare besök på våra ÅVC för dig som är företagare.

Se fler nyheter

Privat Företag