Träavfall

Obehandlat trä

- Rent, obehandlat trä.

Behandlat trä

- Målat, lackat och behandlat trä.

Impregnerat trä

- Lekredskap från lekplatser, altangolv, bullerplank, badbryggor, blomsterlådor, slipers m.m. Innehåller miljöfarliga ämnen och kräver därför separat omhändertagande.