Nu avvecklas kompoststationerna för trädgårdsavfall i Olofströms kommun

Från och med den 1 december 2023 påbörjar Västblekinge Miljö AB avvecklingen av alla kompoststationer för trädgårdsavfall i Olofströms kommun. Ett arbete som görs för att bevara den biologiska mångfalden.

Hållbarhetsproblem

På ett flertal platser i Olofströms kommun finns det kompoststationer för trädgårdsavfall. Stationerna medför ett hållbarhetsproblem i form av nedskräpning som riskerar att skada människor och djur, de innebär även ett hot mot den biologiska mångfalden då invasiva växtarter sprider sig vid dessa stationer. 

Invasiva växtarter kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt orsaka skador på vårt ekosystem. Många av arterna ger upphov till skador och stora kostnader i form av årlig bekämpning. 

VMABs mål är att värna om miljön med fokus på en hållbar framtid där avfallshantering är en avgörande faktor. Kompoststationerna samt transporter av avfall med invasiva växtarter är en stor riskfaktor och därför kommer nu stationerna att avvecklas för att undvika spridning.

“Avveckling och nedstängning av kompoststationerna i Olofströms kommun startar under december månad. Kompoststationerna kommer att spärras av och skyltas upp med information. Vi räknar med att arbetet kommer att pågå under hela december månad.” 
Malin Håkansson, Avdelningschef

Invasiva växtarter ska samlas in och gå till förbränning

Att slänga trädgårdsavfall i naturen är förbjudet och ett brott enligt miljöbalken (15 kap. 26 § miljöbalken). VMAB hänvisar nu kunderna i Olofströms kommun till att slänga sitt trädgårdsavfall på återvinningscentral. De erbjuder även kärlabonnemang för trädgårdsavfall. För den med egen tomt eller villaträdgård går det bra att kompostera trädgårdsavfallet själv. 

Från och med den 1 januari 2024 ska den som har trädgårdsavfall hantera invasiva växtarter separat från övrigt avfall då invasiva växtarter ska förbrännas. På återvinningscentralen tar VMAB emot invasiva växtarter, som är väl paketerade i säckar, i separata behållare som går till förbränning.

Beställ ditt trädgårdsabonnemang idag!
Certifiering

Vi har blivit certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö!

VMAB har blivit certifierade inom standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Miljöboken

Natur och miljöboken

VMAB medverkar stolt i utgivningen av Natur och miljöboken! Ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel.

Kundservicemedarbetare prew

Vi söker en Kundservicemedarbetare

Vill du du arbeta självständigt men samtidigt vara en del av ett sammansvetsat team? Då kan tjänsten som Kundservicemedarbetare på VMAB vara din chans!

Se fler nyheter

Privat Företag