50 kg plastskräp per meter kust 2040

Fram till år 2040 kommer det årliga flödet av plast ut i världens hav att tredubblas. Det slår en expertgrupp fast i en ny rapport, Breaking the plastic wave.

I rapporten från Pew Charitable Trusts och Systemiq, som de tagit fram med hjälp av University of Oxford, Ellen MacArthur Foundation, University of Leeds och havsorganisationen Common Seas, redovisas nu flera oroväckande siffror. Bland annat kommer mängden plast som årligen flödar ut i havet tredubblas till år 2040, vilket innebär att mängden kommer motsvara cirka 50 kg för varje meter havskust i hela världen om inga ytterligare åtgärder tas.

Det finns fyra stycken trender som pekas ut som drivande i den negativa utvecklingen, bland annat att det fortfarande tillverkas mycket plats runt om i världen som inte går att återvinna, samt att befolkningsmängden ökar globalt.

I rapporten slås det också fast att de åtgärder som görs idag, via företagsnivå eller genom EU-direktiv eller liknande, är otillräckliga för att bromsa utvecklingen. Om alla initiativ implementeras till 2040 kan läckaget av plast bli 7 procent mindre än om inget görs, men det innebär ändå att ökningen blir cirka 147 % till 2040. Var rädd om vår natur!

Läs hela rapporten här:

https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2020/07/23/breaking-the-plastic-wave-top-findings

Soptunnor i snö

Fryser matavfallet fast i soporna? Kolla in våra tips här!

Vintern är här! Men med vintern kommer kylan och minusgraderna vilket resulterar i att saker och ting fryser, så även matavfallet. Här får du några tips vad du kan göra

Soptunnor i snö

Fryser matavfallet fast i soporna? Kolla in våra tips här!

Vintern är här! Men med vintern kommer kylan och minusgraderna vilket resulterar i att saker och ting fryser, så även matavfallet. Här får du några tips vad du kan göra

Tömning

Företagsabonnemang

Att samla in och ta hand om hushållsavfall är ett av VMAB:s viktigaste uppdrag. Här hittar du info om våra olika alternativ för din sophämtning.