De bästa utvecklingsresorna börjar inifrån

De bästa utvecklingsresorna börjar inifrån – så även hos oss på Västblekinge Miljö AB! 
Med start från årsskiftet har vi en ny organisationsstruktur. För dig som är kund innebär detta inga förändringar i vår service till dig. Däremot ger det oss verktyg att bli tydligare, mer effektiva och skapa bättre samarbeten. Målet är att förbättra våra tjänster, fortsätta arbeta för en god ekonomisk hushållning och på bästa möjliga sätt vara redo inför framtiden. 
– Det här är nästa steg på vår resa från att vara en ”tipp” till ett miljöföretag, säger Susanna Strandberg, vd på VMAB.

Omvärldens krav ökar

För varje dag som går ökar omvärldens krav inom miljöfrågor. Från ett tidigare retroaktivt agerande, med fokus på insamling av avfall, går utvecklingen mot att agera mer proaktivt och cirkulärt. Som miljöföretag ska vi både förebygga avfall och hantera det som den resurs det är genom återbruk och återvinning.

Den nya organisationen
Detta nya förhållningssätt måste också återspeglas i VMAB:s organisation. Vid årsskiftet gjordes därför en omorganisation, där vi har delat upp vår verksamhet i två områden: Renhållningsservice och Cirkulära tjänster. Den första fokuserar på VMAB:s kärnuppdrag – kundmötet och insamling av resurser. Den andra arbetar med att skapa miljövinster och avsättning för de insamlade resurserna, som att till exempel utvinna biogödsel och biogas.

Bidra än mer till utvecklingen
För oss på VMAB är det här ett stort och spännande steg som innebär ett gediget internt arbete under hela 2021. Men även om mycket sker på insidan, fortsätter verksamheten som vanligt för kunderna.
– Vårt uppdrag är detsamma och vi ska göra samma saker, men förhoppningsvis kommer våra kunder märka att vi blickar mer framåt och bidrar än mer till utvecklingen inom miljöfrågor, säger Susanna Strandberg.

Syftet med VMAB:s omorganisation

– Skapa tydlighet i kärnuppdraget och varför Västblekinge Miljö finns.

– Skapa en effektivare organisation med fokus på samarbete, tillit och gemenskap.

– Skapa strategi i arbetsmetod och mötet med framtiden som ett miljöföretag av bästa klass.

Midsommarkrans och sopbil

Tömningstider inför midsommar

Under midsommarveckan ändras sophämtningen för dig som villa- och fritidshuskund. Läs mer här!

Världsmiljödagen

VD har ordet - juni

Möt Västblekinge Miljös VD Susanna Strandberg. Hon berättar varje månad om Västblekinge Miljös uppdrag och om vad som är aktuellt i verksamheten.

En ko framför biogasstationen

Pandemin, kriget och biogasen!

När kriget nu pågår i Ukraina stiger oljepriserna och fossila drivmedel når oanade höjder. Kan vi snabbare ställa om till fossilfria alternativ, undrar Susanna Strandberg VD på VMAB.