VD har ordet

Möt VMAB.s VD Susanna Strandberg.
Hon berättar varje månad om VMAB.s uppdrag och vad som är aktuellt i verksamheten.

Svårigheten att göra rätt

Vi fick ett brev. Brevskrivaren ansåg att vi gjorde ett missledande anspråk på miljömässiga fördelar när vi i text på vår webbplats skrev: “E-faktura är en kostnadsfri tjänst som bidrar till minskad miljöbelastning”. Kan vi egentligen vara helt säkra på att e-fakturan i slutändan faktiskt ger en minskad miljöbelastning? Vi har inte själva gjort en klimatberäkning gällande vad det miljömässigt kostar att skicka elektroniska dokument kontra pappersdokument till våra kunder. Vi har inte jämfört vad el, servrar och all den teknik som krävs för att skicka en e-faktura kostar kontra att trycka, kuvertera och logistiskt distribuera dokumentet för att sedan återvinna materialet. Vad vi dock kan konstatera är att tekniken finns där oavsett om vi skickar e-fakturor eller ej. Transporten och återvinningen kan däremot minskas. 

Oavsett var man landar i denna fråga sätter brevskrivaren fingret på något mycket viktigt. Kanske på en av vår tids största frågor. Tänker vi hela tanken klart i vår iver att göra en insats för miljön? Till det ska läggas frågan om Greenwashing. Greenwashing innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild av att de är miljövänliga genom att belysa enskilda miljövänliga insatser de gör. Hur ska vi som kunder veta om verksamheten i fråga verkligen försöker göra en genuin insats för miljön, som kanske ibland blir missriktad, eller om de endast försöker skapa en bild av sig själva som miljövänliga? 

Second life

Pandemin har stoppat mig från att handla i fysiska butiker. Jag får beställa genom webbutiker. Häromdagen behövde jag göra ett nytt inköp. Det var då jag insåg att en helt ny marknad för återbruk har skapats. De enskilda verksamheterna har allt oftare en egen återbruksbutik, i vilken kunderna kan lämna in sina gamla produkter som säljs på nytt i producentens egen återbruksbutik. Det finns också klädesbutiker i vilka du kan lämna in dina gamla plagg från det aktuella varumärket för lagning eller till och med för omstyling.

Fantastiskt! Eller? Är det greenwashing eller en genuin vilja att göra en insats för miljön, som skapar denna marknad? Och även om det skulle vara greenwashing är det möjligt att det finns stora miljömässiga vinster. Men poängen är att jag inte vet. En tanke som slår mig är att produktion av biogas för ett par år sedan sågs som “det nya gröna” i branschen. Idag pågår diskussioner kring huruvida biogasen är ett alternativ framåt eller ej. Jag menar att det definitivt är det. Läs mer här. Min poäng är bara att vi inte får springa för snabbt i vår iver att göra rätt. Vi måste ta hänsyn till hela bilden. 

Komplicerad återvinning

En ytterligare aspekt som kan läggas till bilden är att många av de produkter vi idag återvinner består av många olika material. Material som får skeppas mellan olika anläggningar för att kunna återvinnas på ett bra sätt. Men tar vi då hänsyn till transporterna? Det blir också mycket svårt för en verksamhet att följa sin produkt hela vägen genom återvinningsprocessen. Kanske är det ett ytterligare incitament för att själv säkerställa en viss återbrukning av produkter för att kvalitetssäkra sin produktion ur ett miljömässigt perspektiv?

Vi på VMAB uppmuntrar ofta till att fundera på om man kan återanvända sina saker innan man slentrianmässigt köper nytt. Affärernas återbrukstänk följer samma linje. Och jag vill tro att det handlar om en genuin vilja att göra en miljömässig insats.

Men vi behöver låta tankarna ta rum. Och tid. Vi måste stoppa oss själva från att ohejdat springa på första bästa miljömässiga lösning vi ser i vår iver att göra gott. Ett tips kan vara att använda sig av fem varför innan man genomför en förändring. Borra ner dig i frågan om den miljömässiga insats som avses genomföras innan beslut fattas. Se saker ur ett större perspektiv. Lek djävulens advokat med varandra. Då ökar sannolikheten för att vi genomför genuint positiva miljömässiga förändringar, som vi kan vara stolta över på lång sikt. 

Målbilden är ett gott liv för alla inom klimatets gränser! 

Susanna Strandberg, VD Västblekinge miljö 2021-07-05

Bild av medarbetare Linda Thomasson, enhetschef för kundtjänst

Möt vår medarbetare Linda Thomasson

Här presenterar vi vår medarbetare Linda Thomasson som ansvarar för vår kundtjänst. Läs mer om hennes arbete här.

Miljöhjälte

Vi söker en Projektledare inom Mark & Fastighet

Vill du arbeta långsiktigt och känner du tillfredsställelse över att åtgärda och förbättra människors vardag och omgivande miljö? Välkommen med din ansökan till en helt ny roll på VMAB och ta möjligheten att få vara del på vår utvecklingsresa! Läs mer här!

Bild av Daniel Ottosson som sitter på huk i skogen

Underbara friluftsliv - men glöm inte skräpet i skogen!

2021 är Friluftslivets år. Här kan du läsa en intervju med Daniel Ottosson som är friluftslivsamordnare vid Länsstyrelsen Blekinge.