Farligt avfall

Vad räknas som farligt avfall? Vad ska man tänka på vid sortering?

I vårt samhälle används mycket kemikalier

De flesta är farliga för natur och människor. I första hand bör du minimera användningen samt välja de som är minst skadliga. Tänk på att om farligt avfall hamnar i den vanliga sophanteringen så leder det till skador i kretsloppet. 

Hushållens farliga avfall

På våra återvinningscentraler tar vi emot hushållens farliga avfall. Kemikalierna sorteras för att undvika kemiska reaktioner. Därefter skickas de till återvinning. Elavfall, lampor, tv-apparater och liknande artiklar skickas för demontering och återvinning. Tryckimpregnerat virke används till energiutvinning vid förbränningsanläggningar med särskilda tillstånd för detta. 

Var rädd om naturen

Tänk på att aldrig kasta farligt avfall i naturen, i hushållsavfallet eller i avloppet. Det kan skada både människor, djur och natur. Lämna allt farligt avfall – även när du är osäker på hur farligt det är – på en bemannad återvinningscentral.
 

Exempel på farligt avfall

 • Batterier
 • Bekämpningsmedel
 • Elektronik
 • Färg och limrester
 • Ljuskällor
 • Impregnerat trä
 • Kemikalierester
 • Kvicksilver
 • Kylar och frysar Oljor
 • Lösningsmedel
 • Lågenergilampor

Farligt avfall – bra att tänka på

När du lämnar ditt farliga avfall på våra återvinningscentraler är det viktigt att avfallet är väl förpackat så att eventuella rester inte läcker ut.
Märk även upp burkar, flaskor och andra förpackningar med innehåll.
Var uppmärksam på förbrukade leksaker, som ofta innehåller elektronik och batterier.
Läkemedel lämnas alltid till Apoteket.
Sprängämnen, fyrverkerier och ammunition lämnas till Polisen.

Fråga oss gärna

Hantera farligt avfall med försiktighet. Är du det minsta osäker på vad du ska göra med ditt avfall, så ring kundservice. På återvinningscentralerna kan du alltid rådfråga personalen.

Läs mer