VD har ordet - november

Möt Västblekinge Miljös VD Susanna Strandberg.
Hon berättar om Västblekinge Miljös uppdrag och om vad som är aktuellt i verksamheten.

Vi står inför utmaningar inom långsiktig planering och ekonomin som vi har jobbat hårt med den senaste tiden. 

Det handlar om tillit och förtroende över tid.

Förtroende för vår förmåga att kunna leverera tjänster, erbjudanden och kompetens. Det är vi, medarbetarna i bolaget, som bygger förtroendet och vi har under åren byggt upp ett bra förtroendekapital i bolaget. Kunderna litar på att vi hanterar och agerar med miljöns bästa för ögonen och styrelsen litar på oss. Det är viktigt att även våra ägare har förtroende och tillit till vår kompetens och agerar när vi söker svar.

Det händer så mycket i omvärlden just nu. Det finns inget som är stabilt och fast och det står utanför vår kontroll. Alla effekter av pandemin, krig i Ukraina, både nationella och internationella miljömål och lagar som sätts på väntelista samt leveranser som inte kan utföras. Vi kan inte tro att vi går obemärkta förbi alla förändringar och skiftningar som sker omkring oss. Vi måste utgå från den kunskap vi har idag oavsett vad som händer eller inte händer fram till 2055. Vad är det som är så farligt med att vara öppen och transparent med sina utmaningar? Det finns en styrka i att våga be om hjälp och hitta lösningar gemensamt. Tillit och förtroende är svårt att värdera i pengar.

För att komma vidare på bästa sätt för både bolaget, våra kunder, medarbetare och ägarkommuner tror jag att det är viktigt att man sätter ett gemensamt mål. Att man arbetar förtroendefullt tillsammans med detta mål i kikarsiktet.

Kommunikation

Medarbetarna och ledningsgruppen kommunicerar mycket med varandra om utmaningarna vi står inför och orsakerna till det som sker. Det känns tungt för många medarbetare just nu.

Jag känner ändå att det finns ett förtroende oss emellan och ett ansvar som vi är villiga att ta tillsammans. Detta handlar om så mycket mer än ekonomin. Vi arbetar i team tillsammans med styrelsen och ledningsgruppen gör ett jättejobb. Samspelet är så otroligt viktigt och där står vi därför starka och trygga, känner en stark tillit till varandra och varandras förmåga. Vi är inte världsbäst men vågar räcka upp handen och erkänna när vi behöver hjälp, lyfter på alla stenar och tar ett stort ansvar.

Jag har ett stort förtroende för att mina kollegor alltid jobbar för bolagets bästa och framtiden. Vi vågar nämligen ge varandra förtroenden. Vi vågar berätta när något inte fungerar. Det är grundstenarna att bygga vidare på. Det är ännu mer viktigt i oroliga tider som dessa att vi hjälper och backar upp varandra. På VMAB arbetar vi förtroendebyggande, hela vägen ut i organisationen.

Att bygga ett förtroende tar tid men det kan raseras på sekunder. Låt oss undvika det.


Susanna Strandberg, VD Västblekinge miljö AB 2022-11-08

Susanna Strandberg VD